Lakrimont

Laboratoires Théa


Kunstig tårevæske.

S01X A20 (Karbomer)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

ØYEGEL 2 mg/g: 1 g inneh.: Karbomer 2 mg, cetrimid 0,1 mg, dinatriumedetat, sorbitol, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av tørt øye-syndrom.

Dosering

Voksne, inkl. eldre
1 dråpe i hvert øye 3-4 ganger daglig eller ved behov, avhengig av symptombedring.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn og ungdom: Ikke studert, men sikkerhet og effekt er fastslått ved klinisk erfaring.
Administrering Til okulær bruk. Beholderen skal holdes vertikalt for å sikre riktig dråpestørrelse. Dråpene instilleres i nedre konjunktivalsekk ved å trekke nedre øyelokk forsiktig ned og se opp. Tuppen på beholderen må ikke komme i kontakt med overflater, inkl. øyet, pga. risiko for kontaminering og øyeskade. Ved annen, samtidig lokal øyebehandling (f.eks. glaukombehandling) skal det gå minst 15 minutter mellom bruk av de 2 legemidlene. Lakrimont skal alltid dryppes sist, da øyegelen kan forlenge den okulære residenstiden til andre øyedråper. Skal ikke blandes med andre legemidler.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bruk av kontaktlinser frarådes under behandling. Dersom bruk ikke kan unngås, skal linsene tas ut før bruk av gelen, og ikke settes inn igjen før etter minst 30 minutter. Konserveringsmidlet cetrimid kan forårsake øyeirritasjon og misfarge myke kontaktlinser. Sett korken på tuben etter bruk. Dersom symptomene vedvarer eller forverres, bør pasienten undersøkes av en øyespesialist. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan pga. viskositeten medføre tåkesyn i noen få minutter etter instillering. Kjøring og bruk av maskiner bør avventes til dette har opphørt.

Graviditet, amming og fertilitet

Pga. ubetydelig systemisk penetrasjon av karbomer etter bruk i øyet, forventes ingen påvirkning av graviditet, amming og fertilitet. Kan brukes ved graviditet og amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHøymolekylær polymer. Flytende gel som spres raskt på øyeoverflaten og danner en gjennomsiktig film som smører og midlertidig erstatter utilstrekkelig tårevæske. Retensjonstid på øyeoverflaten er ca. 15 minutter. Hornhinnepenetrasjon er lite sannsynlig pga. høy molekylvekt (4 MDa).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Brukes innen 28 dager etter åpning.

 

Pakninger, priser og refusjon

Lakrimont, ØYEGEL:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
2 mg/g 10 g (tube)
578295

-

* F
3 × 10 g (tube)
099946

Blå resept

* F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Lakrimont ØYEGEL 2 mg/g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.11.2019


Sist endret: 30.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)