A06A G10_1 Dokusatnatrium, inkl. kombinasjoner

Refusjonsberettiget bruk:

Obstipasjon ved immunsvikt og ondartet kreftsykdom. Palliativ behandling i livets sluttfase.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
B99Immunsvikt INA136
ICDVilkårnr.
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel136
D81Kombinert immunsvikt136
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter136
D83Vanlig variabel immunsvikt136
D84Annen immunsvikt136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.