Jext

ALK

Katekolamin. Adrenergikum.

ATC-nr.: C01C A24

  

Opplæringsmateriell og veiledning ved bruk
Miljørisiko i Norge
 C01C A24
Adrenalin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av adrenalin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Adrenalin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at adrenalin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor) 150 mikrogram: 1 dose (0,15 ml) inneh.: Adrenalin 150 mikrogram (som tartrat), natriumklorid, natriummetabisulfitt (E 223), saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor) 300 mikrogram: 1 dose (0,3 ml) inneh.: Adrenalin 300 mikrogram (som tartrat), natriumklorid, natriummetabisulfitt (E 223), saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Akuttbehandling ved alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi) mot insektsgift, matvarer eller legemidler samt anafylaktisk sjokk utløst av idiopatiske årsaker eller trening.

Dosering

Startdosen skal gis så snart symptomer på anafylaktisk sjokk oppstår. I fravær av klinisk forbedring eller om forverring oppstår, kan en 2. injeksjon gis med ny penn etter 5-15 minutter. Det anbefales at pasienten alltid har med seg 2 penner.
Voksne, barn og ungdom >30 kg: Normal dose er 300 mikrogram. Større voksne kan ha behov for mer enn 1 injeksjon.
Barn og ungdom 15-30 kg: Normal dose er 150 mikrogram.
Barn og ungdom <15 kg: Dose <150 mikrogram kan ikke gis med tilstrekkelig nøyaktighet til barn som veier <15 kg. Anbefales derfor bare ved livstruende situasjoner under medisinsk tilsyn.
Administrering: For engangsbruk. Settes i.m. anterolateralt på låret. Kan settes gjennom klærne. Skal ikke settes i setemuskulaturen. Masser injeksjonsstedet for å påskynde opptaket. Fjern ikke den gule sikkerhetshetten før injeksjonen er klar til bruk. For bruksanvisning, se pakningsvedlegg og instruksjonsfilm.

Forsiktighetsregler

Pasienten skal være grundig instruert til å forstå indikasjoner og riktig fremgangsmåte for administrering. Det anbefales i tillegg å instruere pasientens nærmeste. Pasient/hjelpepersonell må informeres om muligheten for bifasisk anafylaksi. Etter 1. dose må pasienten instrueres i å ringe ambulanse (113) og opplyse om anafylaksi, oppsøke legevakt umiddelbart for tett overvåkning og ev. ytterligere behandling, selv om symptomene synes å være forbedret. Bevisste pasienter skal fortrinnsvis ligge flatt med føttene hevet, men sette seg opp ved pustevansker. Bevisstløse pasienter skal plasseres i stabilt sideleie. Astmapasienter kan ha økt risiko for alvorlig anafylaktisk reaksjon. Inneholder natriummetabisulfitt som i sjeldne tilfeller kan gi alvorlige overfølsomhetsreaksjoner. Dersom injeksjonen utføres av omsorgsperson, må pasienten instrueres om ikke å bevege seg og man bør passe på at pasientens ben holdes i ro under injeksjonen for å minimere risiko for sårdannelse. Ved tykt underhudslag av fett er det en risiko for at adrenalinet administreres i underhudslaget. Dette kan føre til langsommere absorpsjon og suboptimal effekt, og øke behovet for en ekstra injeksjon. Brukes med forsiktighet ved kardiovaskulære sykdommer, inkl. angina pectoris, obstruktiv kardiomyopati, hjertearytmier, cor pulmonale, aterosklerose og hypertensjon. Vær også spesielt oppmerksom ved hypertyreoidisme, feokromocytom, trangvinklet glaukom, alvorlig nedsatt nyrefunksjon, prostataforstørrelse som fører til resturin, hyperkalsemi, hypokalemi og diabetes. Forsiktighet ved behandling av eldre og gravide. Utilsiktet injeksjon i hender og føtter kan føre til iskemi. Pasienten skal rådes til å kontrollere legemidlet regelmessig, og sikre at det skiftes ut før utløpsdatoen. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Pasienter skal undersøkes mht. relaterte allergener slik at deres spesifikke allergener kan bli karakterisert.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se C01C A24
Forsiktighet ved behandling av pasienter som behandles med legemidler som kan utløse hjertearytmi. Potenseringsrisiko med TCA, MAO-hemmere og COMT-hemmere, thyreoideahormoner, teofyllin, oksytocin, parasympatolytika, visse antihistaminer (difenhydramin, klorfeniramin), levodopa og alkohol. Ved bruk av adrenalin kan det være nødvendig for diabetikere å øke doseringen av insulin eller orale hypoglykemiske legemidler. Den alfa- og betastimulerende virkningen av adrenalin kan hemmes ved samtidig bruk av alfa- og betablokkere, samt parasympatomimetika.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrenset klinisk erfaring. Bør bare brukes under graviditet dersom potensiell nytte oppveier potensiell risiko for fosteret.
Amming: Adrenalin er ikke oralt tilgjengelig, og ev. utskillelse i morsmelk forventes ikke å ha noen effekt på diende spedbarn.
Adrenalin

Bivirkninger

Kardiovaskulære og sentralnervøse effekter forbundet med adrenalinets alfa- og betareseptoraktivitet. Hyperglykemi, hypokalemi, metabolsk acidose, angst, hallusinasjon, hodepine, svimmelhet, tremor, synkope, takykardi, arytmi, palpitasjoner, angina pectoris, stress-kardiomyopati, hypertensjon, vasokonstriksjon, perifer iskemi, bronkospasme, kvalme, oppkast, hyperhidrose, asteni.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: C01C A24

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer det sympatiske nervesystemet (både alfa- og betareseptorer), og gir økt hjertefrekvens, minuttvolum og koronargjennomblødning. Bronkodilaterende.
Halveringstid: Ca. 2,5 minutter i plasma. Lokal vasokonstriksjon kan forsinke opptaket og gi lengre effekt enn t1/2 skulle tilsi.
Metabolisme: Inaktiveres raskt, hovedsakelig av COMT og MAO.
Utskillelse: Som metabolitter i urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses.

Sist endret: 10.12.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.05.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Jext, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor):

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
150 mikrogram1 stk. (ferdigfylt penn m/autoinjektor)
567460
SPC_ICONBlå resept
-
463,20C

Jext, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor):

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
300 mikrogram1 stk. (ferdigfylt penn m/autoinjektor)
183660
SPC_ICONBlå resept
-
463,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

adrenergikum: Substans som har samme effekt som de kroppsegne hormonene adrenalin og noradrenalin. Disse substansene aktiverer det sympatiske nervesystemet og gir effekter som sammentrekning av blodårene, økt blodtrykk, økt hjertefunksjon, utvidelse av luftrørene i lungene og økt muskelspenning.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

aterosklerose (åreforkalkning): Avleiring på innsiden av blodårene, slik at åreveggene blir tykkere og blodpassasjen trangere. Avleiringen består av fett (spesielt kolesterol), betennelsesceller og produkter av disse.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertyreoidisme (tyreotoksikose, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao (monoaminoksidase): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tca (trisyklisk antidepressiv): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.