C01C A24_2 Adrenalin - Injeksjonsvæske i autoinjektor

Refusjonsberettiget bruk:

Akuttbehandling ved alvorlig anafylaktisk sjokk eller allergisk reaksjon på allergener som insektgift, matvarer eller legemidler.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
A85Anafylaktisk sjokk legemiddelbivirkning183
A92Allergi/allergisk reaksjon IKA183
ICDVilkår nr
T78.0Anafylaktisk sjokk som skyldes reaksjon på matvarer183
T78.2Uspesifisert anafylaktisk sjokk183
T88.6Anafylaktisk sjokk som skyldes bivirkninger av riktig legemiddel gitt i terapeutisk dose183
Vilkår:
183

Refusjon ytes kun til 1) pasienter som har hatt en alvorlig allergisk reaksjon og som trenger tilgang til adrenalininjeksjon for å behandle eventuelle fremtidige allergireaksjoner. Allergi skal være diagnostisert ved objektive allergitester eller ved hjelp av sykdomshistorie og kliniske funn. Eller 2) pasienter med høy risiko for alvorlig allergisk reaksjon (for eksempel ved hjemmebehandling med legemidler til injeksjon/infusjon). Behandling etter punkt 2 skal institueres i sykehus eller av spesialist i øre-nese-halssykdommer, indremedisin, hud og veneriske sykdommer eller barnesykdommer.