Diazepam

Preparater: Stesolid «Actavis» inj., rektalvæske, supp., tabl. (diazepam 5 mg/ml inj., 5 mg/2,5 ml og 10 mg/2,5 ml rektalvæske, 5 mg og 10 mg supp., 2 mg og 5 mg tabl.), Stesolid prefill «Actavis» rektalvæske (diazepam 5 mg/ml), Valium «Roche» inj (diazepam 5 mg/ml inj.) Søknad om godkjenningsfritak.

Bruksområde: Til behandling av kramper og uro i forbindelse med forgiftninger. Akutt koronarsykdom utløst av amfetamin og kokain (motvirker koronar og mesenterial vasokonstriksjon). Forgiftninger med klorokin og hydroksyklorokin. Forgiftninger med plantevernmidler og nervegasser som er kolinesterasehemmere.

Dosering: Ved kramper, uro og/eller brystsmerter: Voksne: Gi 5-20 mg i.v., ev. 10-20 mg rektalt. Titrer etter effekt. Forholdsvis høye gjentatte doseringer kan være nødvendig, f.eks. ved uro eller koronarsyndrom forårsaket av sentralstimulerende stoffer (misbruk). Barn: Gi 0,1-0,5 mg/kg langsomt i.v., ev. 0,3-1 mg/kg rektalt. Ved forgiftninger med klorokin og hydroksyklorokin: Ved hjertepåvirkning eller høy risiko for alvorlig forgiftning, gi i.v. infusjon av høye doser (2 mg/kg i løpet av 30 minutter, deretter kontinuerlig infusjon av 1-2 mg/kg/døgn), kombinert med respiratorbehandling.

Forsiktighetsregler: Diazepam vil forsterke effekten av stoffer med sentralnervøs hemming. Vurder lavere dosering og langsommere injeksjon dersom slike stoffer er inntatt. Følg respirasjon og blodtrykk ved høy dosering.

Andre opplysninger: Pr. juni 2020 er det leveringsproblemer på Stesolid inj., og preparatet erstattes med Valium inj. (10 mg/2ml). Valium inj. inneholder propylenglykol (828 mg pr. ampulle) og etanol (170 mg pr. ampulle), men er vurdert ikke problematisk for bruk hos voksne forgiftningspasienter, selv ved høy dosering (f.eks. ved forgiftning med sentralstimulerende stoffer), sammenlignet med maks.grenser fra det europeiske legemiddelbyrået, EMA (500 mg/kg/dag for propylenglykol).