Glucosamin Pharma Nord

Pharma Nord


Antiflogistikum.

M01A X05 (Glukosamin)KAPSLER, harde 400 mg: Hver kapsel inneh.: Glukosaminsulfat-kaliumkloridkompleks tilsv. glukosamin 400 mg eller glukosaminsulfat 509 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Lindring av symptomer ved mild til moderat artrose.

Dosering

Voksne inkl. eldre: 1 kapsel 3 ganger daglig. Alternativt kan hele den daglige dosen tas samtidig 1 gang daglig. Preparatet er ikke indisert for behandling av akutte smertefulle symptomer. Lindring av symptomer (spesielt smertelindring) kan ikke forventes før etter flere ukers behandling og i noen tilfeller også lengre. Hvis lindring av symptomer ikke oppnås etter 2-3 måneder bør fortsatt behandling avsluttet.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon: Doseringsanbefaling kan ikke gis pga. studier ikke er utført. Ved nedsatt nyrefunksjon bør kaliuminnholdet tas hensyn til. Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt pga. begrenset erfaring.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass vann. Kapslene kan åpnes og pulveret kan oppløses i f.eks. vann, juice eller yoghurt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for glukosamin eller noen av hjelpestoffene. Skal ikke gis til pasienter med allergi mot skalldyr, ettersom virkestoffet utvinnes fra skalldyr.

Forsiktighetsregler

Lege bør oppsøkes før behandlingen startes, for å utrede om annen behandling er nødvendig i forbindelse med leddplagene. Ved manglende effekt etter 4 uker, bør lege kontaktes. Forsiktighet tilrådes ved behandling av pasienter med diabetes mellitus. Tettere kontroll med blodsukkernivåene kan være nødvendig innledningsvis. Ved risikofaktor for kardiovaskulær sykdom anbefales monitorering av lipidtall i blodet da hyperkolesterolemi er rapportert i noen få tilfeller. Et tilfelle av forverring av astmasymptomer etter initiering av glukosaminbehandling er rapportert (symptomene forsvant etter at glukosaminbehandling ble avbrutt). Astmatikere som starter med glukosamin bør derfor være oppmerksomme på muligheten for forverring av symptomene. Inneholder 2,2 mmol (87 mg) kalium pr. kapsel, tilsv. 6,6 mmol (262 mg) kalium for anbefalt daglig dose på 3 kapsler. Bør tas hensyn til dette ved nedsatt nyrefunksjon eller hos pasienter på en kontrollert kaliumdiett.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Begrensede opplysninger. Ettersom ev. interaksjoner ikke kan utelukkes, bør en være forsiktig med å kombinere glukosamin med andre legemidler. Det er rapportert at glukosamin kan øke effekten av warfarin. Personer som behandles med antikoagulantia i kumarin-gruppen skal derfor monitoreres nøye ved oppstart og avslutning av glukosaminbehandling.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data på bruk hos gravide. Dyrestudier er mangelfulle. Potensiell human risiko er ukjent. Bør derfor ikke brukes under graviditet.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Bør derfor ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, magesmerte
Hud
Mindre vanlige Erytem, kløe, utslett
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, tretthet
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, magesmerte
Nevrologiske Hodepine, tretthet
Mindre vanlige
Hud Erytem, kløe, utslett

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk og revmatisk middel.
Virkningsmekanisme: Glukosamin er en endogen substans. Eksogen tilførsel til dyr kan øke syntesen av proteoglykan i brusk og dermed hemme nedbrytingen av brusken. Langtidsstudier indikerer at glukosamin kan hindre nedbrytning av brusk, sannsynligvis ved hemming av katabolske enzymer. Klinisike studier har vist at smertelindring forventes etter flere ukers behandling.
Fordeling: Vd ca. 5 liter.
Halveringstid: Ca. 2 timer etter i.v. tilførsel.
Utskillelse: Utskilles som karbondioksid, vann og urea.

Pakninger uten resept

90 kapsler er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Glucosamin Pharma Nord, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
400 mg 90 stk. (boks)
591509
-
-
* F
270 stk. (boks)
015301
-
Byttegruppe
203,10 C
1000 stk. (boks)
015312
-
Byttegruppe
654,40 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.03.2015