Glucosamin Pharma Nord

Pharma Nord

Antiflogistikum.

ATC-nr.: M01A X05

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 M01A X05
Glukosamin
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 20.11.2019) er utarbeidet av Pharma Hus.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KAPSLER, harde 400 mg: Hver kapsel inneh.: Glukosaminsulfat-kaliumkloridkompleks tilsv. glukosamin 400 mg eller glukosaminsulfat 509 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Lindring av symptomer ved mild til moderat artrose.

Dosering

Voksne inkl. eldre: 1 kapsel 3 ganger daglig. Alternativt kan hele den daglige dosen tas samtidig 1 gang daglig. Preparatet er ikke indisert for behandling av akutte smertefulle symptomer. Lindring av symptomer (spesielt smertelindring) kan ikke forventes før etter flere ukers behandling og i noen tilfeller også lengre. Hvis lindring av symptomer ikke oppnås etter 2-3 måneder bør fortsatt behandling avsluttet.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon: Doseringsanbefaling kan ikke gis pga. studier ikke er utført. Ved nedsatt nyrefunksjon bør kaliuminnholdet tas hensyn til. Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt pga. begrenset erfaring.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass vann. Kapslene kan åpnes og pulveret kan oppløses i f.eks. vann, juice eller yoghurt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for glukosamin eller noen av hjelpestoffene. Skal ikke gis til pasienter med allergi mot skalldyr, ettersom virkestoffet utvinnes fra skalldyr.

Forsiktighetsregler

Lege bør oppsøkes før behandlingen startes, for å utrede om annen behandling er nødvendig i forbindelse med leddplagene. Ved manglende effekt etter 4 uker, bør lege kontaktes. Forsiktighet tilrådes ved behandling av pasienter med diabetes mellitus. Tettere kontroll med blodsukkernivåene kan være nødvendig innledningsvis. Ved risikofaktor for kardiovaskulær sykdom anbefales monitorering av lipidtall i blodet da hyperkolesterolemi er rapportert i noen få tilfeller. Et tilfelle av forverring av astmasymptomer etter initiering av glukosaminbehandling er rapportert (symptomene forsvant etter at glukosaminbehandling ble avbrutt). Astmatikere som starter med glukosamin bør derfor være oppmerksomme på muligheten for forverring av symptomene. Inneholder 2,2 mmol (87 mg) kalium pr. kapsel, tilsv. 6,6 mmol (262 mg) kalium for anbefalt daglig dose på 3 kapsler. Bør tas hensyn til dette ved nedsatt nyrefunksjon eller hos pasienter på en kontrollert kaliumdiett.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se M01A X05
Begrensede opplysninger. Ettersom ev. interaksjoner ikke kan utelukkes, bør en være forsiktig med å kombinere glukosamin med andre legemidler. Det er rapportert at glukosamin kan øke effekten av warfarin. Personer som behandles med antikoagulantia i kumarin-gruppen skal derfor monitoreres nøye ved oppstart og avslutning av glukosaminbehandling.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data på bruk hos gravide. Dyrestudier er mangelfulle. Potensiell human risiko er ukjent. Bør derfor ikke brukes under graviditet.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Bør derfor ikke brukes under amming.
Glukosamin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDiaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, magesmerte
Hud
Mindre vanligeErytem, kløe, utslett
Nevrologiske
VanligeHodepine, tretthet
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, magesmerte
NevrologiskeHodepine, tretthet
Mindre vanlige
HudErytem, kløe, utslett

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: M01A X05

Egenskaper

Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk og revmatisk middel.
Virkningsmekanisme: Glukosamin er en endogen substans. Eksogen tilførsel til dyr kan øke syntesen av proteoglykan i brusk og dermed hemme nedbrytingen av brusken. Langtidsstudier indikerer at glukosamin kan hindre nedbrytning av brusk, sannsynligvis ved hemming av katabolske enzymer. Klinisike studier har vist at smertelindring forventes etter flere ukers behandling.
Fordeling: Vd ca. 5 liter.
Halveringstid: Ca. 2 timer etter i.v. tilførsel.
Utskillelse: Utskilles som karbondioksid, vann og urea.

Pakninger uten resept

90 kapsler er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 18.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.03.2015


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Glucosamin Pharma Nord, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
400 mg90 stk. (boks)
591509
SPC_ICON-
-
*F
270 stk. (boks)
015301
SPC_ICON-
Byttegruppe
203,10C
1000 stk. (boks)
015312
SPC_ICON-
Byttegruppe
654,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

antiflogistikum (antiflogistika): Betennelsesdempende legemiddel.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.