Glucosamin Orifarm

Orifarm Generics


Antiflogistikum.

M01A X05 (Glukosamin)TABLETTER, filmdrasjerte 400 mg: Hver tablett inneh.: Glukosaminsulfatkaliumklorid tilsv. glukosamin 400 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Lindring av symptomer ved mild til moderat artrose.

Dosering

1 tablett 3 ganger daglig. Alternativt kan hele dagsdosen tas samtidig 1 gang daglig. Ikke indisert ved akutte smertefulle symptomer. Klinisk effekt sees vanligvis i løpet av 4 uker etter behandlingsstart. Laveste effektive dose bør brukes.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Undersøkelser er ikke foretatt og doseanbefalinger kan derfor ikke gis. Barn og ungdom <18 år: Bør ikke gis da effekt og sikkerhet ikke er påvist. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Allergi mot skalldyr, da virkestoffet fremstilles av skalldyr.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet utvises ved behandling av pasienter med diabetes mellitus. Overvåking av glukosenivået i blodet kan være påkrevd innledningsvis. Inneholder 87,3 mg kalium pr. tablett, og dette skal tas i betraktning ved nedsatt nyrefunksjon og ved kaliumkontrollert diett.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Økt INR med antikoagulantia av kumarintype (f.eks. warfarin) er rapportert. Pasienter som behandles med antikoagulantia som kumariner, bør derfor følges nøye opp ved oppstart eller avslutning av glukosaminbehandling. Ukjent om glukosamin påvirker andre legemidlers farmakokinetikk. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av andre legemidler, da mulige interaksjoner ikke kan utelukkes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Tilstrekkelige data fra bruk hos gravide foreligger ikke. Det er ikke gjort dyrestudier mhp. effekter under svangerskapsforløp, embryo-/fosterutvikling og postnatal utvikling. Skal ikke brukes under graviditet.
Amming: Ukjent om glukosamin går over i morsmelk. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Skal ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Vanligst er magesmerter og ubehag, dyspepsidiaré, forstoppelse og kvalme. Hodepine, tretthet, pruritus og erytem er også rapportert. Bivirkningene er milde og vanligvis forbigående.
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDiaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, magesmerte
Generelle
Svært sjeldnePerifert ødem, ødem
Hud
Mindre vanligeErytem, kløe, utslett
Nevrologiske
VanligeHodepine, somnolens
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensHyperkolesterolemi
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, magesmerte
NevrologiskeHodepine, somnolens
Mindre vanlige
HudErytem, kløe, utslett
Svært sjeldne
GenerellePerifert ødem, ødem
Ukjent frekvens
Stoffskifte/ernæringHyperkolesterolemi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller.

Egenskaper

Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk og antirevmatisk middel.
Virkningsmekanisme: Glukosamin er en endogen substans. Eksogen tilførsel til dyr kan øke proteoglykansyntesen i brusk, og dermed hemme nedbrytingen av brusken. Langtidsstudier indikerer at glukosamin kan ha en positiv virkning på metabolismen i brusk. Glukosamin har vist å gi smertelindring i løpet av 4 uker, samt forbedre bevegeligheten i berørte ledd hos pasienter med mild til moderat artrose.
Fordeling: Vd ca. 5 liter.
Halveringstid: Ca. 2 timer etter i.v. tilførsel.
Utskillelse: Ca. 38% av i.v. dose utskilles i urinen i form av uendret substans.

Pakninger uten resept

90 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Glucosamin Orifarm, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
400 mg90 stk. (boks, reseptfri pakn.)
156233
-
-
*F
90 stk. (boks)
036620
-
Byttegruppe
91,90C
180 stk. (boks)
036631
-
Byttegruppe
147,50C
240 stk. (boks)
036643
-
Byttegruppe
184,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.04.2019