Glucosamin Orifarm

Orifarm Generics

Antiflogistikum.

ATC-nr.: M01A X05

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 M01A X05
Glukosamin
 
Miljørisiko: Bruk av karbohydrater gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 20.11.2019) er utarbeidet av Pharma Hus.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 400 mg: Hver tablett inneh.: Glukosaminsulfatkaliumklorid tilsv. glukosamin 400 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Lindring av symptomer ved mild til moderat artrose.

Dosering

1 tablett 3 ganger daglig. Alternativt kan hele dagsdosen tas samtidig 1 gang daglig. Ikke indisert ved akutte smertefulle symptomer. Klinisk effekt sees vanligvis i løpet av 4 uker etter behandlingsstart. Laveste effektive dose bør brukes.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Undersøkelser er ikke foretatt og doseanbefalinger kan derfor ikke gis. Barn og ungdom <18 år: Bør ikke gis da effekt og sikkerhet ikke er påvist. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Allergi mot skalldyr, da virkestoffet fremstilles av skalldyr.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet utvises ved behandling av pasienter med diabetes mellitus. Overvåking av glukosenivået i blodet kan være påkrevd innledningsvis. Inneholder 87,3 mg kalium pr. tablett, og dette skal tas i betraktning ved nedsatt nyrefunksjon og ved kaliumkontrollert diett.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se M01A X05
Økt INR med antikoagulantia av kumarintype (f.eks. warfarin) er rapportert. Pasienter som behandles med antikoagulantia som kumariner, bør derfor følges nøye opp ved oppstart eller avslutning av glukosaminbehandling. Ukjent om glukosamin påvirker andre legemidlers farmakokinetikk. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av andre legemidler, da mulige interaksjoner ikke kan utelukkes.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Tilstrekkelige data fra bruk hos gravide foreligger ikke. Det er ikke gjort dyrestudier mhp. effekter under svangerskapsforløp, embryo-/fosterutvikling og postnatal utvikling. Skal ikke brukes under graviditet.
Amming: Ukjent om glukosamin går over i morsmelk. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Skal ikke brukes under amming.
Glukosamin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Vanligst er magesmerter og ubehag, dyspepsidiaré, forstoppelse og kvalme. Hodepine, tretthet, pruritus og erytem er også rapportert. Bivirkningene er milde og vanligvis forbigående.
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDiaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, magesmerte
Generelle
Svært sjeldnePerifert ødem, ødem
Hud
Mindre vanligeErytem, kløe, utslett
Nevrologiske
VanligeHodepine, somnolens
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensHyperkolesterolemi
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, magesmerte
NevrologiskeHodepine, somnolens
Mindre vanlige
HudErytem, kløe, utslett
Svært sjeldne
GenerellePerifert ødem, ødem
Ukjent frekvens
Stoffskifte/ernæringHyperkolesterolemi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: M01A X05

Egenskaper

Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk og antirevmatisk middel.
Virkningsmekanisme: Glukosamin er en endogen substans. Eksogen tilførsel til dyr kan øke proteoglykansyntesen i brusk, og dermed hemme nedbrytingen av brusken. Langtidsstudier indikerer at glukosamin kan ha en positiv virkning på metabolismen i brusk. Glukosamin har vist å gi smertelindring i løpet av 4 uker, samt forbedre bevegeligheten i berørte ledd hos pasienter med mild til moderat artrose.
Fordeling: Vd ca. 5 liter.
Halveringstid: Ca. 2 timer etter i.v. tilførsel.
Utskillelse: Ca. 38% av i.v. dose utskilles i urinen i form av uendret substans.

Pakninger uten resept

90 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 05.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.04.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Glucosamin Orifarm, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
400 mg90 stk. (boks, reseptfri pakn.)
156233
SPC_ICON-
-
*F
90 stk. (boks)
036620
SPC_ICON-
Byttegruppe
91,90C
180 stk. (boks)
036631
SPC_ICON-
Byttegruppe
147,50C
240 stk. (boks)
036643
SPC_ICON-
Byttegruppe
184,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

antiflogistikum (antiflogistika): Betennelsesdempende legemiddel.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.