Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


N04B A
Dopa og dopaderivater
N04B A02
Levodopa og dekarboksylasehemmer
N04B A02
Levodopa og dekarboksylasehemmer
 
Toksisitet: Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 5 g ga moderat forgiftning. Ingen rapportert toksisitet om dekarboksylasehemmer (karbidopa og benserazid).
 
Klinikk: Kvalme, rastløshet, motorisk uro, agitasjon og dyskinesier. Ev. hallusinasjoner og kramper. Sinustakykardi og hypertensjon, ev. fulgt av postural hypotensjon.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
N04B B
Adamantanderivativer
N04B B01
Amantadin
N04B B01
Amantadin
 
Toksisitet: Økt risiko ved nedsatt nyrefunksjon (allerede ved terapeutiske doser). Barn: 600 mg til 2,5-åring ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning. Voksne: 1,3 g ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Uro, omtåkethet, endret motorikk, tremor, hallusinasjoner, psykoser, urinretensjon, mydriasis, munntørrhet, takykardi, ventrikkeltakykardi, breddeøkt QRS-kompleks, bradykardi og asystoli. Ev. delirium, hypertermi og kramper.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Diazepam førstevalg ved uro. Fysostigmin er sjelden indisert (kan utløse arytmier), men kan være aktuelt ved uttalt sentral antikolinerg klinikk. Symptomatisk behandling.
N04B C
Dopaminagonister
N04B C01
Bromokriptin
N04B C01
Bromokriptin
 
Toksisitet: Barn: <2,5 mg forventes ingen eller lette symptomer. 7,5 mg til 21/2-åring ga moderat, 25 mg til 2-åring ga alvorlig og 75 mg til 16-åring ga etter ventrikkeltømming lett til moderat forgiftning. Voksne: 225 mg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk: Ved lett forgiftning: Svimmelhet, tretthet, mydriasis og kvalme. Forvirring, eksitasjon og hallusinasjoner. Ved alvorlig forgiftning: Kramper og somnolens. Hypotensjon, takykardi og arytmier.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
N04B C04
Ropinirol
N04B C04
Ropinirol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <0,5 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Plutselig innsettende søvn er rapportert ved terapeutisk dose. Svimmelhet, kvalme, forvirring, dyskinesi og somnolens. Hypotensjon.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
N04B C05
Pramipeksol
N04B C05
Pramipeksol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <0,7 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Plutselig innsettende søvn er rapportert ved terapeutisk dose. Svimmelhet, kvalme, somnolens, eksitasjon, hallusinasjoner, hyperkinesi og dystoni. Hypotensjon, takykardi, ev. arytmier.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
N04B C06
Kabergolin
N04B C06
Kabergolin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <1,5 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Trolig kvalme, magesmerter, svimmelhet, somnolens, takykardi, palpitasjoner og hypotensjon. Se ev. også Bromokriptin, N04B C01
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
N04B C07
Apomorfin
N04B C07
Apomorfin
 
Toksisitet: Barn: <3 mg forventer ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Gjentatte brekninger. CNS-depresjon ev. eksitasjon, ev. respirasjonsdepresjon. Vasodilatasjon og ev. vasovagalt syndrom med bradykardi og hypotensjon.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Antiemetikum i.v. (eks. domperidon). Nalokson hvis indisert, eks. ved respirasjonsdepresjon.
N04B C09
Rotigotin
N04B C09
Rotigotin
 
Toksisitet: Liten forgiftningsfare (depotplaster).
 
Klinikk og behandling: Se ev. Bromokriptin, N04B C01
N04B D
MAO-hemmere, type B
N04B D01
Selegilin
N04B D01
Selegilin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Kvalme, ataksi, takykardi, hypertensjon og dyspné.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
N04B D02
Rasagilin
N04B D02
Rasagilin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <1 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se ev. Selegilin, N04B D01
N04B D03
Safinamid
N04B D03
Safinamid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
N04B X
Andre dopaminerge midler
N04B X01
Tolkapon
N04B X01
Tolkapon
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 800 mg 3 ganger daglig i 1 uke, med og uten tillegg av levodopa, ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Entakapon, N04B X02
N04B X02
Entakapon
N04B X02
Entakapon
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Hodepine, svimmelhet, kvalme, forvirring, uro, hallusinasjoner, dystoni, dyskinesi, hypokinesi, svette, munntørrhet og hypotensjon.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.