Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


A03B A
Belladonnaalkaloider, tertiære aminer
A03B A
Belladonnaalkaloider, tertiære aminer
 
Toksisitet for gruppen: Se de enkelte virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Antikolinergt syndrom. Perifere antikolinerge fenomener er tørre slimhinner, tørr hud, ansiktsrødme, urinretensjon, nedsatt tarmmotorikk, takykardi, hypertensjon, feber og rask pust. Sentrale antikolinerge fenomener er angst, uro, agitasjon, mydriasis, hallusinasjoner, delirium, ev. kramper og koma.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Rolige omgivelser. Vurder diazepam ved uro og agitasjon. Vurder fysostigmin ved behandlingstrengende sentralt antikolinergt syndrom. Ev. selektiv betablokker ved symptomgivende takykardi. Øvrig symptomatisk behandling.
A03B A01
Atropin
A03B A01
Atropin
 
Toksisitet: Barn spesielt følsomme. Barn: Ca. 6 mg til 3-åringer ga moderat, 3 dråper (1,5 mg) i hvert øye i løpet av 1 døgn til 2-åring og 1 dråpe (100 mg) i hvert øye × 2 i 2 dager til 6-åring ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Belladonnaalkaloider, tertiære aminer, A03B A
A03B A03
Hyoscyamine
A03B A03
Hyoscyamine
 
Toksisitet: Dobbelt så toksisk som atropin (halver ev. de toksiske dosene for atropin). Barn: <0,4 mg forventes ingen eller lette symptomer, men 0,3 mg til 2-åring ga etter ventrikkeltømming lett til moderat og 0,8-1,2 mg til 3-åring ga alvorlig forgiftning. 2,2 mg til 14-åring ga lett, og 12 mg til 12-åring ga etter sen ventrikkeltømming moderat forgiftning. Voksne: 3,6 mg ga lett og ca. 30 mg ga etter ventrikkeltømming alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Belladonnaalkaloider, tertiære aminer, A03B A
A03B B
Belladonnaalkaloider, halvsyntetiske, kvartære ammoniumforbindelser
A03B B01
Butylskopolamin
A03B B01
Butylskopolamin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Gir uttalt perifer og svak sentral antikolinerg klinikk. Se Belladonnaalkaloider, tertiære aminer, A03B A
A03B B03
Metylskopolamin
A03B B03
Metylskopolamin
 
Toksisitet: Barn: 0,6 mg i løpet av 2 døgn til barn 1 måned og 0,9 mg til barn 21/2 måneder ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Gir uttalt perifer og svak sentral antikolinerg klinikk. Se Belladonnaalkaloider, tertiære aminer, A03B A