Fluconazol Krka

KRKA

Antimykotikum.

ATC-nr.: J02A C01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J02A C01
Flukonazol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av flukonazol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Flukonazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at flukonazol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av Mylan Hospital.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KAPSLER, harde 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg: Hver kapsel inneh.: Flukonazol 50 mg, resp. 100 mg, 150 mg og 200 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg, 100 mg, 150 mg: Patentblått (E 131), titandioksid (E 171). 200 mg: Azorubin (E 122), indigokarmin (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne: Behandling av: Kryptokokkmeningitt. Koksidioidomykose. Invasiv candidiasis. Mukosal candidiasis inkl. orofaryngeal, øsofaguscandidiasis, candiduria og kronisk mukokutan candidiasis. Kronisk oral atrofisk candidiasis («denture sore mouth») dersom tannhygiene eller topikal behandling er utilstrekkelig. Vaginal candidiasis, akutt eller residiv, når lokalbehandling er uegnet. Candidabalanitt når lokalbehandling er uegnet. Dermatomykose inkl. tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor og dermale candidainfeksjoner når systemisk behandling er indisert. Tinea unguinium (onychomycosis) når andre midler er vurdert som uegnet. Forebygging av: Tilbakefall av kryptokokkmeningitt hos pasienter med høy risiko for tilbakefall. Tilbakefall av orofaryngeal- eller øsofaguscandidiasis hos pasienter med hiv-smitte som har høy risiko for tilbakefall. For å redusere forekomsten av residiv vaginal candidiasis (4 eller flere tilfeller pr. år). Forebygging av candidainfeksjoner hos pasienter med vedvarende nøytropeni (som pasienter med hematologiske maligniteter som får kjemoterapi eller pasienter som får hematopoetisk stamcelletransplantasjon. Fullbårne nyfødte, spedbarn, småbarn, barn og ungdommer 0-17 år: Behandling av: Mukosal candidiasis (oropharynx, øsofagus). Invasiv candidiasis. Kryptokokkmeningitt. Forebygging av: Candidainfeksjoner hos immunsupprimerte pasienter. Vedlikeholdsbehandling: For å forebygge tilbakefall av kryptokokkmeningitt hos barn med høy risiko for tilbakefall. Generelt: Behandling kan igangsettes før resultater fra kulturer og andre laboratorieundersøkelser er kjent. Når resultatene foreligger bør antiinfeksiøs behandling tilpasses. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for korrekt bruk av antimykotika.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Bør tas til samme tidspunkt hver dag. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med et glass vann. Skal ikke deles eller knuses.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Diflucan «Pfizer»


Sist endret: 18.12.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.04.2012

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Fluconazol Krka, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
50 mg7 stk. (blister)
017712
Blå resept
Byttegruppe
177,90 (trinnpris 111,40)CSPC_ICON
28 stk. (blister)
017745
Blå resept
Byttegruppe
603,00 (trinnpris 375,80)CSPC_ICON
98 stk. (blister)
033833
Blå resept
Byttegruppe
2019,80 (trinnpris 1260,00)CSPC_ICON
100 mg7 stk. (blister)
017585
Blå resept
Byttegruppe
319,60 (trinnpris 195,20)CSPC_ICON
28 stk. (blister)
017646
Blå resept
Byttegruppe
1169,70 (trinnpris 714,30)CSPC_ICON
150 mg1 stk. (blister)
017679
Blå resept
Byttegruppe
89,00 (trinnpris 58,10)CSPC_ICON
4 stk. (blister)
017668
Blå resept
Byttegruppe
247,30 (trinnpris 156,30)CSPC_ICON
6 stk. (blister)
017701
Blå resept
Byttegruppe
352,80 (trinnpris 223,30)CSPC_ICON
200 mg28 stk. (blister)
046214
Blå resept
Byttegruppe
2044,50 (trinnpris 1268,70)CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

antimykotika (antimykotikum): Legemiddel som virker mot sopp.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kryptokokkmeningitt: Hjernehinnebetennelse forårsaket av gjærsoppen Cryptococcus neoformans.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

stamcelletransplantasjon: Overføring av stamceller fra et individ til et annet eller overføring fra individet til seg selv (f.eks. ved blodkreft kan stamceller tas fra pasienten før kjemoterapi og settes inn igjen etter at kjemoterapien er ferdig).

tinea pedis (fotsopp, tinea interdigitale): Soppinfeksjon på føttene som vanligvis arter seg som et flassende utslett mellom tærne. Smitter ofte gjennom offentlige dusjer, bassenger eller badstuer.

øsofagus: Spiserør