R03C A02_1 Efedrin

Refusjonsberettiget bruk:

Cystisk fibrose.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkår nr
E84Cystisk fibrose-
Vilkår:
Ingen spesifisert.