Kariesprofylaktikum.

A01A A01 (Natriumfluorid)TANNPASTA 5 mg/g: 1 g inneh.: Fluorid 5 mg (som natriumfluorid) tilsv. 5000 ppm fluorid, natriumbenzoat (E 211), hjelpestoffer. Spearmintsmak.


Indikasjoner

Forebygging av dental karies hos ungdom og voksne, særlig blant pasienter som er utsatt for flere typer karies (koronal og/eller rotkaries).

Dosering

Skal kun brukes av voksne og ungdom ≥16 år. En 2 cm lang stripe (gir 3-5 mg fluorid) påføres tannbørsten for hver tannpuss. Tennene pusses grundig 3 ganger daglig, etter måltider, vertikalt, fra tannkjøttet til tannspissen.
Administrering Skal ikke svelges. Grundig pussing tar ca. 3 minutter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Skal ikke brukes av barn eller ungdom <16 år. Tannpastaen har et høyt fluoridinnhold og tannspesialist bør derfor konsulteres før bruk. Et økt antall potensielle fluoridkilder kan føre til fluorose. Før bruk bør det foretas en vurdering av samlet fluoridinntak (dvs. drikkevann, salter som inneholder fluorid, andre legemidler med fluorid som tabletter, dråper, tyggegummi eller tannpasta). Fluoridtabletter, -dråper, -tyggegummi, -gel eller -lakk og vann eller salt tilsatt fluorid, skal unngås ved bruk av Duraphat tannpasta. Ved utregning av anbefalt mengde fluoridioner (0,05 mg/kg pr. dag fra alle kilder og maks. 1 mg pr. dag) må mulig svelging av tannpastaen tas med i beregning (hver tube inneholder 255 mg fluoridioner). Hjelpestoffer: Preparatet inneholder natriumbenzoat som virker mildt irriterende på hud, øyne og slimhinner.

Graviditet, amming og fertilitet

Det foreligger ikke tilstrekkelige data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved svært høye natriumfluoriddoser. Preparatet skal derfor ikke brukes ved graviditet og amming, med mindre det er utført en grundig nytte-/risikovurdering.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Akutt intoksikasjon: Toksisk dose er 5 mg fluorid/kg kroppsvekt. Symptomer: Fluorid: Fordøyelsesproblemer som oppkast, diaré og abdominalsmerter. I svært sjeldne tilfeller kan det være dødelig. Mentol: Kan forårsake kramper ved inntak av store mengder, spesielt hos småbarn og barn. Behandling: Når en betydelig mengde svelges ved et uhell, må pasienten gjennomgå tarmskylling omgående eller brekninger må fremtvinges. Det må tas kalsium (store mengder melk) og pasienten må holdes under medisinsk observasjon i flere timer. Kronisk intoksikasjon: Fluorose: Tannemaljen vil få et misfarget eller flekkete utseende når en fluoriddose >1,5 mg/dag absorberes daglig over flere måneder eller år, avhengig av dosestørrelsen. Dette vil ledsages av alvorlige former for økt skjørhet i tannemaljen. Benfluorose (osteosklerose) blir kun sett ved høy kronisk fluoridabsorpsjon (>8 mg daglig).

Egenskaper og miljø

Duraphat tannpasta har en lokal, topikal virkning på tennene. Fluorid hemmer effekten av demineralisering (reduserer emaljens oppløselighet i et syreholdig miljø) og aktiverer remineralisering i løpet av kariesprosessen. I tillegg har fluorid en bakteriedrepende effekt på dentale plakkorganismer, noe som hemmer formering av dentale plakkbakterier og forhindrer dannelse av de syrene som forårsaker karies. Fluorid alene er ikke nok til å eliminere bakteriell plakk og er heller ikke en fullstendig behandling for karies.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

Utleveringsbestemmelser

Varenummer 425288 og 428133: Reseptfri med veiledning. Utleveres av helsepersonell i apotek. For sjekkliste, se legemiddelverket.no.

Pakninger uten resept

For de reseptfrie pakningene gjelder krav om veiledning fra apotekpersonalet før utlevering.

 

Pakninger, priser og refusjon

Duraphat, TANNPASTA:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
5 mg/g 51 g
066411
- 107,70 C
51 g
428133
- * F
3 × 51 g
425288
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Duraphat TANNPASTA 5 mg/g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.11.2020


Sist endret: 20.05.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)