Clozapin HEXAL

HEXAL

Antipsykotikum.

ATC-nr.: N05A H02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N05A H02
Klozapin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av klozapin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Klozapin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at klozapin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.02.2019) er utarbeidet av Teva.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER 25 mg og 100 mg: Hver tablett inneh.: Clozapin 25 mg, resp. 100 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Behandlingsresistent schizofreni. Indisert ved behandlingsresistent schizofreni, og for schizofrene pasienter som ved bruk av andre antipsykotika, inkl. et atypisk antipsykotikum, har fått alvorlige nevrologiske bivirkninger som ikke lar seg behandle. Behandlingsresistens defineres som mangel på tilfredsstillende klinisk forbedring til tross for bruk av adekvate doser av minst 2 ulike antipsykotika, inkl. et atypiskantipsykotisk legemiddel, forskrevet i tilstrekkelig lang tid. Psykose under forløpet av Parkinsons sykdom: Indisert ved psykotiske lidelser som oppstår ved Parkinsons sykdom, i tilfeller der standardbehandling har sviktet.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Samtidig inntak av alkohol skal unngås. Samtidig røyking og/eller inntak av koffeinholdige drikker (kaffe, te, cola) kan påvirke effekten av preparatet, se pakningsvedlegget. Tabletter 25 mg: Kan deles i 2 like deler (delestrek). Tabletter 100 mg: Kan deles i 4 like deler (delekors).

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Leponex «Mylan Healthcare Norge AS»


Sist endret: 05.03.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.03.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Clozapin HEXAL, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
25 mg100 stk. (blister)
079295
Blå resept
Byttegruppe
184,70 (trinnpris 111,60)CSPC_ICON
100 mg100 stk. (blister)
514738
Blå resept
Byttegruppe
484,40 (trinnpris 300,30)CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.