N05A H02_1 Klozapin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandlingsresistent schizofreni, og for schizofrene pasienter som ved bruk av andre antipsykotika, inkludert et atypisk antipsykotikum, har fått alvorlige neurologiske bivirkninger som ikke lar seg behandle. Behandlingsresistens defineres som mangel på tilfredsstillende klinisk forbedring til tross for bruk av adekvate doser av minst to antipsykotika, inkludert et atypisk antipsykotikum, forskrevet i tilstrekkelig lang tid. Psykotiske lidelser som oppstår ved Parkinsons sykdom, i tilfeller der standardbehandling har sviktet.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-72Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
ICDVilkår nr
-F2Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
Vilkår:
Ingen spesifisert.