Bunalict

Sandoz


Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet.

N07B C51 (Buprenorfin, Nalokson)SUBLINGVALTABLETTER 2 mg/0,5 mg og 8 mg/2 mg: Hver sublingvaltablett inneh.: Buprenorfin (som hydroklorid) 2 mg, resp. 8 mg, nalokson (som hydrokloriddihydrat) 0,5 mg, resp. 2 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, sosial og psykologisk behandling. Hensikten med komponenten nalokson er å hindre i.v. misbruk. Behandlingen er beregnet for bruk hos voksne og ungdom >15 år som har samtykket i behandling av sin avhengighet.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Pasienten må opplyses om at sublingval bruk er den eneste effektive og trygge administreringsmåten. Tabletten skal plasseres under tungen til den er helt oppløst. Ikke svelg eller innta mat/drikke før tabletten er fullstendig oppløst. Dosen kan bestå av flere tabletter av ulik styrke, som kan tas samtidig eller i 2 doser. 2. dose skal da tas like etter at 1. dose er oppløst.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Suboxone «Indivior»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Bunalict, SUBLINGVALTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2 mg/0,5 mg 28 stk. (endose)
563104
-
Byttegruppe
314,40 A
8 mg/2 mg 28 stk. (endose)
432632
-
Byttegruppe
851,10 A

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.03.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.08.2020