Atomoxetine Teva

Teva


Sentralt virkende sympatomimetikum.

N06B A09 (Atomoksetin)KAPSLER, harde 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg: Hver kapsel inneh.: Atomoksetinhydroklorid tilsv. atomoksetin 10 mg, resp. 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 18 mg: Gult jernoksid (E 172). 25 mg og 40 mg: Indigotin (E 132), svart jernoksid (E 172). 60 mg: Indigotin (E 132), gult og svart jernoksid (E 172). 80 mg og 100 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172). Alle styrker: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av «Attention Deficit/Hyperactivity Disorder» (ADHD) hos barn ≥6 år, ungdom og voksne som del av et omfattende behandlingsprogram. Behandlingen skal startes av lege med relevant kompetanse og erfaring i behandling av ADHD, f.eks. barnelege, barne-/ungdomspsykiater eller psykiater. Diagnosen bør stilles iht. gjeldende DSM-kriterier eller ICD-retningslinjer. Hos voksne skal det bekreftes at symptomer på ADHD var tilstede i barndommen. Tredjeparts bekreftelse er ønskelig, og behandling bør ikke startes når verifisering av ADHD-symptomer i barndommen er usikker. Diagnosen kan ikke stilles utelukkende på grunnlag av ett eller flere symptomer på ADHD. Basert på klinisk vurdering skal pasienten minimum ha ADHD av moderat alvorlighetsgrad indikert av minst moderat nedsatt funksjon i 2 eller flere situasjoner (f.eks. sosial, akademisk og/eller yrkesmessig funksjon), som påvirker flere aspekter av vedkommendes liv. Et omfattende behandlingsprogram bør innebære psykologiske, pedagogiske og sosiale tiltak. Dette bør være rettet mot å stabilisere pasienter med atferdssyndrom karakterisert ved kroniske problemer med å beholde konsentrasjonen over tid, at man blir lett distrahert, følelsesmessig labilitet, impulsivitet, moderat til alvorlig hyperaktivitet, mindre nevrologiske tegn og unormal EEG. Læringsevnen kan, men behøver ikke være svekket. Medikamentell behandling er ikke indisert for alle pasienter med dette syndromet, og beslutningen om å benytte legemidler må baseres på grundig vurdering av alvorlighetsgrad av den enkelte pasients symptomer og reduksjon i funksjon, i forhold til pasientens alder og varighet av symptomene.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Kan gis som engangsdosering om morgenen. Ved utilstrekkelig klinisk respons (toleranse (f.eks. kvalme eller søvnighet) eller effekt), kan dosen deles og tas morgen og sen ettermiddag eller tidlig kveld. Barn bør ikke ta legemidlet uten hjelp fra en voksen. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke åpnes, og innholdet skal ikke tas ut og inntas på annen måte.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Strattera «Lilly»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Atomoxetine Teva, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg 28 stk. (blister)
382229
Blå resept
Byttegruppe
762,00 (trinnpris 371,90) C
18 mg 28 stk. (blister)
542540
Blå resept
Byttegruppe
762,00 (trinnpris 371,90) C
25 mg 28 stk. (blister)
108896
Blå resept
Byttegruppe
762,00 (trinnpris 376,50) C
40 mg 28 stk. (blister)
185809
Blå resept
Byttegruppe
772,70 (trinnpris 376,50) C
60 mg 28 stk. (blister)
093248
Blå resept
Byttegruppe
772,70 (trinnpris 381,40) C
80 mg 28 stk. (blister)
443223
Blå resept
Byttegruppe
916,30 (trinnpris 493,50) C
100 mg 28 stk. (blister)
089363
Blå resept
Byttegruppe
1024,00 (trinnpris 504,20) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 23.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.02.2019