ATC-register

PANTIPARASITÆRE MIDLER, INSEKTICIDER OG INSEKTMIDLER
P01Protozomidler
P01AMidler til behandling av amøbesykdommer og andre protozosykdommer
P01A BNitroimidazolderivater
P01A B01Metronidazol
Flagyl sanofi-aventis mikst., tabl.
Metronidazol Actavis tabl.