ATC-register

GUROGENITALSYSTEM OG KJØNNSHORMONER
G02Andre gynekologiske midler
G02AUteruskontraherende midler
G02A DProstaglandiner
G02A D02Dinoproston
Propess Ferring Legemidler AS vaginalinnlegg
G02A D06Misoprostol
Angusta Azanta tabl.