Aripiprazole Accord

Accord

Antipsykotikum.

ATC-nr.: N05A X12

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N05A X12
Aripiprazol
 
PNEC: 0,261 μg/liter
Salgsvekt: 24,69363 kg
Miljørisiko: Bruk av aripiprazol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Aripiprazol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Aripiprazol brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 21.03.2017) er utarbeidet av Otsuka Pharmaceutical Scandinavia.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER 5 mg, 10 mg, 15 mg og 30 mg: Hver tablett inneh.: Aripiprazol 5 mg, resp. 10 mg, 15 mg og 30 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Indigotin (E 132). 10 mg og 30 mg: Rødt jernoksid (E 172). 15 mg: Gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Schizofreni hos voksne og ungdom ≥15 år. Moderat til alvorlig manisk episode ved bipolar I lidelse og forebygging av tilbakefall med nye maniske episoder hos voksne som i hovedsak tidligere har hatt maniske episoder, hvor de maniske episodene responderte på aripiprazolbehandling. Opptil 12-ukers behandling av moderat til alvorlig manisk episode ved bipolar I lidelse hos ungdom ≥13 år.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Kan tas med eller uten mat.

Følgende tilsvarende preparater har fullstendig omtale:

Abilify «Otsuka Pharmaceutical»


Sist endret: 02.02.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03/2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Aripiprazole Accord, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
5 mg14 stk. (endose)
424990
Blå resept
Byttegruppe
293,30 (trinnpris 197,80)CSPC_ICON
28 stk. (endose)
177031
Blå resept
Byttegruppe
550,40 (trinnpris 359,40)CSPC_ICON
56 stk. (endose)
376538
Blå resept
Byttegruppe
1057,50 (trinnpris 682,60)CSPC_ICON
10 mg14 stk. (endose)
172618
Blå resept
Byttegruppe
293,30 (trinnpris 197,80)CSPC_ICON
56 stk. (endose)
055265
Blå resept
Byttegruppe
1057,50 (trinnpris 682,60)CSPC_ICON
15 mg28 stk. (endose)
029360
Blå resept
Byttegruppe
550,40 (trinnpris 363,00)CSPC_ICON
56 stk. (endose)
075165
Blå resept
Byttegruppe
1057,50 (trinnpris 689,80)CSPC_ICON
30 mg56 stk. (endose)
042530
Blå resept
Byttegruppe
1956,50 (trinnpris 1298,20)CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

antipsykotikum (antipsykotika, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

maniske episoder: En manisk episode kjennetegnes av et unormalt høyt stemningsleie og sterkt økt ukritisk aktivitet i minst 1 uke.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.