Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

MIKSTUR, oppløsning 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Desloratadin 0,5 mg, sorbitol, propylenglykol, sukralose (E 955), hypromellose, natriumsitratdihydrat, smaksstoffer, benzylalkohol, sitronsyre, dinatriumedetat, renset vann.


TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg: Hver tablett inneh.: Desloratadin 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Symptomlindring ved allergisk rhinitt (periodisk tilbakevendende og vedvarende) og urtikaria.

Dosering

Mikstur
Barn 1-5 år: 2,5 ml (1,25 mg) 1 gang daglig. Barn 6-11 år: 5 ml (2,5 mg) 1 gang daglig. Voksne og ungdom ≥12 år: 10 ml (5 mg) 1 gang daglig.
Tabletter
Voksne og ungdom ≥12 år: 1 tablett (5 mg) 1 gang daglig.
Administrering Tas med eller uten mat. Tabletter: Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller loratadin.

Forsiktighetsregler

Hos barn <2 år er diagnosen på allergisk rhinitt spesielt vanskelig å skille fra andre former for rhinitt. Fravær av øvre luftveisinfeksjoner eller strukturelle unormalheter, samt pasienthistorie, fysiske undersøkelser og relevante laboratorie- og hudtester bør vurderes. Bør brukes med forsiktighet ved alvorlig nyresvikt. Bør gis med forsiktighet til pasienter med anfall i anamnesen eller familiehistorie med anfall. Små barn er hovedsakelig mer utsatt for å utvikle nye anfall. Det kan vurderes å seponere preparatet ved anfall under behandling. Pasienter bør informeres om at de færreste opplever døsighet, men at forsiktighet bør utvises ved aktiviteter som krever god konsentrasjon og reaksjonsevne, inntil det er fastslått hvordan preparatet påvirker dem. Hjelpestoffer: Mikstur: Inneholder sorbitol. Tilleggseffekt av samtidig brukte preparater med sorbitol​/​fruktose og inntak via diett skal tas i betraktning. Kan påvirke biotilgjengeligheten av orale legemidler som gis samtidig. Skal ikke brukes ved familiær fruktoseintoleranse. Inneholder benzylalkohol. Kan gi anafylaktiske reaksjoner. Økt risiko hos små barn pga. akkumulering. Bør ikke brukes >1 uke hos barn <3 år. Forsiktighet ved høye doser og kun hvis nødvendig, spesielt ved nedsatt lever-​/​nyrefunksjon, pga. risiko for akkumulering og toksisitet (metabolsk acidose). Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Tabletter: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Mulighet for enkelte interaksjoner med andre legemidler. Potenserer ikke prestasjonshemmende effekter av alkohol. Tilfeller av alkoholintoleranse og berusende effekt er rapportert. Forsiktighet anbefales ved samtidig inntak av alkohol.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetData (utfallet av >1000 graviditeter) indikerer ikke potensial for misdannelser eller føto-​/​neonatal toksisitet. Dyrestudier har ikke vist teratogen effekt. Bruk under graviditet anbefales likevel ikke.
AmmingUtskilles i morsmelk. Bør derfor ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

BehandlingVed overdose bør standard behandling vurderes for å fjerne ikke-absorbert aktiv substans. Symptomatiske og støttende tiltak anbefales. Desloratadin fjernes ikke ved hemodialyse.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringLangtidsvirkende, selektiv, perifer H1-reseptorantagonist, ikke-sederende. Passerer ikke blod-hjerne-barrieren og påvirker ikke psykomotorisk yteevne.
VirkningsmekanismeHemmer in vitro frisetting av proinflammatoriske cytokiner som IL-4, IL-6, IL-8 og IL-13 fra humane mastceller​/​basofile celler. I tillegg hemmes uttrykking av adhesjonsmolekylet P-selektin i endotelceller.
AbsorpsjonRaskt. Cmax nås etter ca. 3 timer.
Proteinbinding83-87%.
HalveringstidCa. 27 timer.

 

Pakninger, priser og refusjon

Aerius, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
0,5 mg/ml 120 ml
564441

Blå resept

92,70 C

Aerius, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
5 mg 30 stk. (blister)
097080

Blå resept

70,70 (trinnpris 70,70) C
100 stk. (blister)
472759

Blå resept

144,10 (trinnpris 144,10) C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​​/​dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Aerius MIKSTUR, oppløsning 0,5 mg/ml

Aerius TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

08.06.2023


Sist endret: 10.08.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)