R06A X27_2 Desloratadin - Mikstur

Refusjonsberettiget bruk:

Symptomlindring ved allergisk rhinitt og urtikaria. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
R97Allergisk rinitt-
S98Urticaria-
ICDVilkår nr
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
J30Vasomotorisk og allergisk rinitt-
L50Urticaria-
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.