Vetocin

Bela-Pharm
INJEKSJONSVÆSKE 10 IE/ml til hest, storfe, gris, sau, geit, hund og katt: 1 ml inneh.: Oksytocin 10 IE, klorbutanolhemihydrat, iseddik, etanol 96%, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk hypofysebaklapphormon.
Virkningsmekanisme: Gir kontraksjon i oksytocinfølsom glatt muskulatur, spesielt i uterus i begynnelsen av fødsel og i melkekjertelalveoler hos lakterende dyr.
Absorpsjon: Rask.
Halveringstid: Ca. 2 minutter for distribusjon og ca. 12 minutter for eliminasjon.

Indikasjoner 

Stimulering av uteruskontraksjon ved fullstendig dilatert cervix, involusjon av uterus og kontroll av blødning etter fødsel, agalakti.

Kontraindikasjoner 

Obstruktiv dystoki.

Bivirkninger

Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Før bruk sjekkes at fødselsveien er fullstendig åpen for å redusere faren for fosterdød og mulig uterusruptur. Adrenalin reduserer oksytocineffekten, dyret bør derfor ikke være skremt om full oksytocineffekt skal oppnås. Gravide og ammende bør unngå håndtering av preparatet. Forsiktighet utvises for å unngå utilsiktet egeninjeksjon. Dersom dette likevel skulle skje, skal legehjelp straks oppsøkes.

Interaksjoner 

Ingen spesifikke.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes ved behov. Skal ikke brukes til drektige dyr før fødsel.

Dosering 

S.c. eller i.m. injeksjon: Hoppe og ku: 4-6 ml. Purke: 1-3 ml. Søye og geit: 1-2 ml. Tispe og hunnkatt: 0,25-1 ml. Til behandling av agalakti bør høyeste dose brukes. Langsom i.v. injeksjon: Benytt 1/3 av angitte doser for s.c. og i.m. administrering. Administrering: S.c., i.m. eller i.v. injeksjon.

Overdosering/Forgiftning

Overdosering kan gi ikke-koordinerte uteruskontraksjoner, som forstyrrer utdrivingen av fosteret og forsinker fødselen. Oksytocin har ingen toksiske effekter, behandling av overdose er symptomatisk.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ingen.
Slakt: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap beskyttet mot lys. Kan lagres ved maks. 25°C etter åpning. Holdbar i 7 dager etter anbrudd.

Andre opplysninger 

Bør ikke blandes med andre preparater.

 

Pakninger

Vetocin, INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
10 IE/ml hest, storfe, gris, sau, geit, hund og katt 10 × 25 ml (hettegl.) 404972 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Vetocin INJEKSJONSVÆSKE 10 IE/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.07.2014


Sist endret: 27.04.2018