Legemiddelfirmaer

Bela-Pharm

Bela-Pharm GmbH & Co, Tyskland


Repr. Orion Pharma Animal Health

Gjerdrumsv. 8

Postboks 4366 Nydalen

0402 Oslo

Telefon: 40 00 41 90

Telefaks: 22 95 20 64

E-post: norwebah@orionpharma.com

www.orionvet.no

Preparater:

Vetocin