Vetmedin vet.

Orifarm


Hjertestimulerende middel.

QC01C E90 (Pimobendan)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

TYGGETABLETTER 5 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Pimobendan 5 mg. Se for øvrig pakningsvedlegget i pakningen.


 

Pakninger

Vetmedin vet., TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
5 mg hund 100 stk. (blister) 452331 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Vetmedin vet. TYGGETABLETTER 5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Dette er et parallellimportert preparat. Et parallellimportert preparat er lenket til SPC for et referansepreparat. Vær oppmerksom på at det parallellimporterte preparatet kan ha andre hjelpestoffer enn referansepreparatet, som kan føre til at utseende, administrering, oppbevaring og holdbarhet er forskjellig. Sjekk derfor alltid pakningsvedlegget.


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Vetmedin vet. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH»


Sist endret: 04.12.2018