Substansregister

Substans: Tiludronsyre


ATC-koder: QM05B A05


Preparater som inneholder denne substansen:

Tildren vet. «Audevard» pulv. og væske til inj.