Tildren vet.

Audevard


Benresorpsjonshemmer.

QM05B A05 (Tiludronsyre)PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml til hest: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Dinatriumtiludronathemihydrat tilsv. tiludronsyre 50 mg. II) Hetteglass: Sterilt vann 10 ml.


Egenskaper

Klassifisering: Bisfosfonat med inhibitorisk effekt på benresorpsjon.
Virkningsmekanisme: Hemmer benresorpsjon gjennom å blokkere noen av osteoklastenes metabolske prosesser. Ved både benspatt og podotrochleose utvikles osteolytiske lesjoner i benvevet, noe som bidrar til de kliniske symptomene.
Proteinbinding: Ca. 80-85%.
Fordeling: Distribueres hurtig og omfattende til skjelettet, spesielt der aktiv nydannelse av ben foregår. Plasmakonsentrasjonen synker raskt etter hver dosering.
Halveringstid: Ca. 4,5 timer.
Utskillelse: Hovedsakelig i urin i uendret form. Etter injeksjon av en enkelt dose, vil 25-50% utskilles i urinen i løpet av 96 timer. <1% utskilles via feces.

Indikasjoner 

Haltheter forbundet med osteolytiske prosesser som sees ved benspatt og podotrochleose av kortere varighet enn 6 måneder.

Kontraindikasjoner 

Hester under 3 år pga. manglende data vedrørende uheldige effekter på skjelettet hos unge dyr. Nedsatt nyrefunksjon. Hopper som produserer melk til humant konsum.

Bivirkninger

Tegn på kolikk (f.eks. nedsatt appetitt, abdominalt ubehag, skraping med hoven, rastløshet), muskelsitringer og svetting. Bivirkningene er observert hos <5% av hester som behandles med anbefalt terapiregime og kan ha sammenheng med en mild hypokalsemisk effekt. Symptomene kommer i løpet av få timer etter behandling, er milde og forbigående, og trenger vanligvis ikke behandling. Dersom symptomene ikke går over, gis vanlig kolikkbehandling. Muskelsitringene kan behandles med kalsiumglukonat eller annen kalsiumoppløsning. Lokale reaksjoner på injeksjonsstedet kan gi flebitt, sees oftest f.o.m. 5. injeksjon. Eksitasjon, hypertoni i halen og salivasjon er andre mulige bivirkninger. Tretthet, noen ganger i form av at hesten legger seg ned, kan av og til sees etter injeksjonen og kan også ha sammenheng med en mild hypokalsemisk effekt. Hesten skal derfor ha mulighet til å legge seg ned.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Det anbefales at preparatet injiseres ekstra langsomt til hypokalsemiske hester og hester med nedsatt hjertefunksjon pga. den milde hypokalsemiske effekten. Økt bivirkningsrisiko gjør det spesielt viktig med observasjon etter behandling. Hesten bør observeres de første 4 timene etter behandling så ev. bivirkninger kan oppdages.

Interaksjoner 

Skal ikke administreres samtidig med oppløsninger basert på divalente metallioner (f.eks. Ca2+ eller Mg2+) pga. kompleksdannelse.

Drektighet/Laktasjon

Bruk til drektige og lakterende hopper anbefales ikke, da sikkerheten ikke er klarlagt.

Dosering 

1 ml pr. 50 kg levende vekt av den rekonstituerte oppløsningen (5 mg/ml), tilsv. 0,1 mg tiludronsyre pr. kg levende vekt, gis langsomt i.v. (10 ml pr. 20-30 sekunder) daglig i 10 dager. Injeksjonene gis på alternerende sider av halsen fra dag til dag. Rekonstitueres aseptisk ved at væsken helles i pulveret og blandes forsiktig.

Overdosering/Forgiftning

3 ganger anbefalt dose kan gi en økning i bivirkningsfrekvens, spesielt kolikksymptomer og muskelsitringer.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Skal ikke brukes til hopper som produserer melk til humant konsum.
Slakt: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i ytteremballasjen. Skal brukes umiddelbart etter rekonstitusjon. Ubrukt oppløsning kastes.

 

Pakninger

Tildren vet., PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
5 mg/ml hest 10 sett (hettegl.) 013999 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Tildren vet. PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.05.2009


Sist endret: 26.04.2018