Virkestoffregister


Virkestoff: Romifidin


ATC-koder: QN05C M93

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Rominervin vet. «Le Vet» inj.

Sedivet vet. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» inj.