Substansregister

Substans: Romifidin


ATC-koder: QN05C M93


Preparater som inneholder denne substansen:

Sedivet vet. «Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH» inj.