Substansregister

Substans: Progesteron


ATC-koder: QG03D A04


Preparater som inneholder denne substansen:

Relmont vet. «Zoetis» vaginalinnlegg