Substansregister

Substans: Ketokonazol


ATC-koder: QJ02A B02


Preparater som inneholder denne substansen:

Canizol vet. «Le Vet» tabl.