Virkestoffregister


Virkestoff: Isoeugenol


ATC-koder: QN01A X94

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

AQUI-S vet. «MSD Animal Health» kons. til behandlingsoppl.