Virkestoffregister


Virkestoff: Emamektin


ATC-koder: QP54A A06

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Slice vet. «MSD Animal Health» premiks til medisinert fôr