Substansregister

Substans: Emamektin


ATC-koder: QP54A A06


Preparater som inneholder denne substansen:

Slice vet. «MSD Animal Health» premiks til medisinert fôr