Substansregister

Substans: Diflubenzuron


ATC-koder: QP53B C02


Preparater som inneholder denne substansen:

Releeze vet. «EWOS AS» medisinpellet