Substansregister

Substans: Cypermetrin


ATC-koder: QP53A C08


Preparater som inneholder denne substansen:

Dysect vet. «Zoetis» påhellingsvæske