Virkestoffregister


Virkestoff: Bovint respiratorisk syncytialvirus og bovint parainfluensavirus


ATC-koder: QI02A D07

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Bovilis RSP Live vet. «MSD Animal Health» lyofilisat og væske til nesespray