Substansregister

Substans: Alfaksalon


ATC-koder: QN01A X05


Preparater som inneholder denne substansen:

Alfax Multidose vet. «Jurox» inj.
Alfaxan «Jurox» inj.