Substansregister

Substans: Albendazol


ATC-koder: QP52A C11


Preparater som inneholder denne substansen:

Valbazen vet. «Zoetis» mikst.