Valbazen vet.

Zoetis


Anthelmintikum.

QP52A C11 (Albendazol)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

MIKSTUR 19 mg/ml til sau og storfe: 1 ml inneh.: Albendazol. 19 mg, const. q.s., aqua purif. ad 1 ml. Bruksferdig oppløsning.


Egenskaper

Klassifisering: Albendazol tilhører benzimidazolene og er virksomt mot hele spekteret av både voksne og larvestadier av løpe- og tarmparasitter, herunder Ostertagia ostertagi type II, samt lungeorm og bendelorm. Er også effektiv til behandling av voksne leverikter hos sau og storfe.
Virkningsmekanisme: Inhiberer glukoseopptak, mikrotubulær polymerisering og fumaratreduktase hos parasittene.
Halveringstid: Ca. 10 timer.
Metabolisme: I lever, anthelmintisk aktive metabolitter.
Utskillelse: I urin og feces. Sau: Ca. 50% er utskilt etter 5 døgn. Storfe: Ca. 46% er utskilt etter 3 døgn.

Indikasjoner 

Løpe-, tarm- og lungeorm, bendelorm og leverikter hos storfe og sau.

Forsiktighetsregler 

Vask hendene etter håndtering av preparatet.

Drektighet/Laktasjon

Preparatet skal ikke brukes i parringstiden eller første drektighetsmåned, da albendazol har teratogene og embryotoksiske egenskaper.

Dosering 

Beholderen ristes før bruk.

 

Dose mg/kg

Mikstur 19 mg/ml

Sau:

 

 

Løpe- og tarmnematoder, bendelorm

3,8

2 ml/10 kg

Lungeorm (gis daglig i 14 dager)

1,0

0,5 ml/10 kg

Store leverikte

4,75

2,5 ml/10 kg

Lille leverikte (gjentas etter 1 uke)

10,0

5,3 ml/10 kg

Storfe:

 

 

Løpe- og tarmnematoder, lungeorm,

 

 

bendelorm

7,5

39,5 ml/100 kg

Leverikter

10,0

52,6 ml/100 kg


Tilbakeholdelsestider

Melk: 4 døgn.
Slakt: 14 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved 15-25°C.

 

Pakninger

Valbazen vet., MIKSTUR:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
19 mg/ml sau og storfe 2,5 liter 100693 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Valbazen vet. MIKSTUR 19 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.08.2014


Sist endret: 19.08.2014