Stronghold

Zoetis


Anthelmintikum, insekticid og acaricid.

QP54A A05 (Selamektin)PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 60 mg/ml og 120 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Selamektin 60 mg, resp. 120 mg, butylhydroksytoluen.


PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 60 mg/ml til katt: 1 ml inneh.: Selamektin 60 mg, butylhydroksytoluen.


Egenskaper

Klassifisering: Selamektin er en semisyntetisk substans som tilhører avermektingruppen.
Virkningsmekanisme: Forstyrrer ledningsevnen i kloridionkanalene, bryter dermed normal nevrotransmisjon. Resultatet er hemming av elektrisk aktivitet i nerveceller hos nematoder og muskelceller hos artropoder, paralyse og død.
Absorpsjon: Absorberes gjennom huden og distribueres systemisk i kroppen. Tmax ca. 1 døgn hos katt og ca. 3 døgn hos hund.
Halveringstid: 8 døgn for katt og 11 døgn for hund.
Metabolisme: Lav grad av metabolisering.
Utskillelse: Påvises i plasma hos både hund og katt 30 døgn etter påføring av en enkeltdose på 6 mg/kg.

Indikasjoner 

Preparatet kan inngå som del av en behandlingsstrategi for loppeallergidermatitt. Hund: Behandling og forebygging av loppeangrep (Ctenocephalides spp.), behandling av skabbmidd (Sarcoptes scabiei), pelslus (Trichodectes canis), øremidd (Otodectes cynotis) og voksne stadier av spolorm (Toxocara canis), forebygging av sykdom forårsaket av hjerteorm (Dirofilaria immitis). Katt: Behandling og forebygging av loppeangrep (Ctenocephalides spp.), behandling av pelslus (Felicola subrostratus), øremidd (Otodectes cynotis), voksne stadier av spolorm (Toxocara cati) og voksne stadier av hakeorm (Ancylostoma tubaeformae), forebygging av sykdom forårsaket av hjerteorm (Dirofilaria immitis).

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til dyr <6 uker. Skal ikke brukes til syke katter eller katter som er svake og undervektige i forhold til størrelse og alder.

Bivirkninger

Enkelte tilfeller av mild, forbigående alopesi eller kortvarig og avgrenset irritasjon på applikasjonsstedet. En kort periode med kraftig salivasjon kan forekomme hos katter som slikker i seg store mengder av stoffet. I sjeldne tilfeller kan pelsen klumpe seg sammen og/eller litt hvitt pudder sees på applikasjonsstedet. Helt unntaksvis kan det forekomme reversible nevrologiske symptomer, inkl. anfall.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Brukes kun utvortes på huden. Appliseres i tørr pels, men behandlede dyr kan bades/sjamponeres etter 2 timer. Ikke spis, røyk eller drikk ved påføring. Vask hendene etter bruk, fjern ev. søl på huden med vann og såpe. Ved kontakt med øynene, spyles det umiddelbart med vann og lege oppsøkes. Unngå direkte kontakt med behandlede dyr til pelsen er tørr. Håndteres med forsiktighet ved følsom hud eller kjent allergi. Preparatet er brannfarlig og nylig behandlede dyr skal unngå åpen ild eller gnister før pelsen er tørr.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige og lakterende tisper/hunnkatter, samt til dyr som skal nyttes i avl.

Dosering 

Appliseres på huden ved nakkebasis foran skulderbladene i en dose på 6 mg/kg.

Kg kroppsvekt

Farge på
tubehette

Selamektin
(mg)

Styrke
(mg/ml)

Volum
(ml)

Hund:

 

 

 

 

≤2,5

Rosa

15

60

0,25

2,6-5

Fiolett

30

120

0,25

5,1-10

Brun

60

120

0,5

10,1-20

Rød

120

120

1

20,1-40

Grønn

240

120

2

40-60

Plomme

360

120

3

>60

Passende mengde tilsv. en dosering på 6 mg/kg

Katt:

 

 

 

 

≤2,5

Rosa

15

60

0,25

2,6-7,5

Blå

45

60

0,75

>7,5

Passende mengde tilsv. en dosering på 6 mg/kg

Anbefalt behandlingsperiode: Ved behandling mot sarcoptesskabb gis 2 engangsdoser med 1 måneds mellomrom. Ved behandling mot pelslus, øremidd, spolorm og hakeorm gis en engangsdose. Ved øremidd hos hund fjernes smuss i ytre øregang ved behandling og hunden undersøkes på nytt etter ca. 30 dager for å vurdere om behandlingen bør gjentas. Som forebyggende beskyttelse mot hjerteorm og loppeangrep gis 1 behandling månedlig i sesongen. Ved loppeangrep vil administrering av preparatet drepe voksne lopper slik at levedyktige egg ikke produseres. Administrering: Til bruk på hud.

Overdosering/Forgiftning

10 ganger anbefalt dose har ikke gitt synlige bivirkninger. 3 ganger anbefalt dose til avlsdyr (hund og katt, begge kjønn), til drektige og lakterende hunndyr med kattunger/valper og 5 ganger anbefalt dose til ivermektinfølsomme hunder av collierase er gitt uten observerte bivirkninger.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares <30°C i uåpnet foliepakning beskyttet mot fuktighet.

 

Pakninger

Stronghold, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
60 mg/ml hund 3 × 15 mg (0,25 ml) (endosebeholder) 468537 C
120 mg/ml hund 3 × 30 mg (0,25 ml) (endosebeholder) 381231 C
3 × 60 mg (0,5 ml) (endosebeholder) 409019 C
3 × 120 mg (1 ml) (endosebeholder) 114912 C
3 × 240 mg (2 ml) (endosebeholder) 187399 C
3 × 360 mg (3 ml) (endosebeholder) 038691

Stronghold, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
60 mg/ml katt 3 × 15 mg (0,25 ml) (endosebeholder) 468537 C
3 × 45 mg (0,75 ml) (endosebeholder) 405129 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Stronghold PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 60 mg/ml

Stronghold PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 60 mg/ml

Stronghold PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 120 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.04.2018


Sist endret: 12.07.2019