Sileo

Orion


Hypnotikum og sedativum.

QN05C M18 (Deksmedetomidin)MUNNGEL 0,1 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Deksmedetomidinhydroklorid 0,1 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Brilliantblått (E 133), tartrazin (E 102).


Egenskaper

Klassifisering: Potent og selektiv α2-adrenoseptoragonist.
Virkningsmekanisme: Hemmer utskillelsen av noradrenalin fra noradrenerge nevroner, blokkerer refleksene som utløser frykt og motvirker opphisselse. Også serotoninerg nevrotransmisjon reduseres og gir effektiv lindring av akutt lydrelatert engstelse og redsel hos hund.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet ca. 28% fra munnslimhinnen, Tmax ca. 0,6 timer.
Proteinbinding: 93%.
Fordeling: Vd 0,9 liter/kg.
Halveringstid: 0,5-3 timer.
Metabolisme: >98% metaboliseres, hovedsakelig i lever.
Utskillelse: Hovedsakelig via urin, noe i feces.

Indikasjoner 

Lindring av akutt engstelse og redsel hos hund utløst av uvant lyd.

Kontraindikasjoner 

Tydelig sedasjon etter tidligere behandling. Alvorlig hjerte/karsykdom eller annen alvorlig systemisk sykdom gradert som ASA III-IV. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Forbigående blekhet på applikasjonsstedet er vanlig. Sedasjon, oppkast og urininkontinens er vanlig. Engstelse, periorbitalt ødem, døsighet og tegn på gastroenteritt er mindre vanlig.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bruk til valper <16 uker og hunder >17 år er ikke undersøkt. Personer som håndterer preparatet bør unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner. Bruk engangshansker ved håndtering av preparatet. Gravide bør unngå kontakt med preparatet.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av preparater med depressiv virkning på CNS kan forsterke virkningene av deksmedetomidin, og dosejustering bør foretas.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerheten er ikke klarlagt, bruk under drektighet og diegiving anbefales ikke.

Dosering 

125 μg/m2 administreres på munnslimhinnen. Doseringssprøyten er merket med prikker, hvert enkeltvolum à 0,25 ml vises med 1 prikk på sprøytestempelet. Anbefalt dosering skal ikke overskrides.

Kroppsvekt (kg)

Antall prikker

2-5,5

1

5,6-12

2

12,1-20

3

20,1-29

4

29,1-39

5

39,1-50

6

50,1-62,5

7

62,6-75,5

8

75,6-89

9

89,1-100

10

1. dose gis så fort hunden viser tegn på engstelse eller når lydstimuli starter. Ved behov kan ny dose gis etter 2 timer. Behandlingen kan gjentas inntil 5 ganger. Administrering: Gelen skal administreres av voksen person. Ved større dose enn 6 prikker skal halve dosen gis på ene siden og halve på andre siden av munnhulen. Mat/godbit skal ikke gis første 15. minutter etter administrering. Gelen skal ikke svelges.

Overdosering/Forgiftning

Overdosering kan gi sedasjon, hunden skal i så fall holdes varm. Overdosering kan også føre til en rekke andre α2-agonistmedierte effekter, som f.eks. redusert hjertefrekvens og blodtrykk samt enkelte ganger redusert respirasjonsfrekvens. Virkningene kan reverseres med atipamezol 5 mg/ml, doseringsvolumet er 1/16 av volumet gitt av Sileo.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevar sprøyten i ytteremballasjen. Holdbar i 4 uker etter fjerning av sprøytehetten.

 

Pakninger

Sileo, MUNNGEL:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
0,1 mg/ml hund 1 stk. (sprøyte) 480454 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Sileo MUNNGEL 0,1 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.04.2020


Sist endret: 28.07.2020