Parvoruvax vet.

Ceva Santé Animale


Vaksine mot rødsyke og svineparvovirusinfeksjon.

QI09A L01 (Erysipelothrixvaksine, Parvovirusvaksine)INJEKSJONSVÆSKE til gris: 1 dose (2 ml) inneh.: Inaktivert svineparvovirus min. 102 HAI.U, Erysipelothrix rhusiopathiae (lyserte bakterieceller) serotype 2 ≥1 ELISA U adsorbert til aluminumhydroksid, tiomersal, natriumkloridoppløsning.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Induserer immunitet mot Erysipelothrix rhusiopathiae, serotype 1a, 1b og 2 og porkint parvovirus. Beskyttende immunitet oppnås vanligvis 3 uker etter grunnimmuniseringen.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av svin mot svineparvovirusinfeksjon og rødsyke.

Kontraindikasjoner 

Syke dyr og/eller dyr med dårlig ernæringstilstand.

Bivirkninger

Lokal, forbigående hevelse på injeksjonsstedet. Hypersensitivitetsreaksjoner kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Interaksjoner 

Maternell immunitet mot porkint parvovirus kan forstyrre antistoffdannelsen opptil 6 måneders alder.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til lakterende purker. Purkene skal ikke vaksineres de første 3 ukene etter bedekning.

Dosering 

Kun friske dyr bør vaksineres. Grunnimmunisering: 2 vaksinasjoner med 3-4 ukers intervall før bedekning. 1. dose bør ikke gis før 6 måneders alder pga. mulig interferens med maternale antistoffer. 2. dose kan gis inntil 1 uke før bedekning. Revaksinering: 1 vaksinasjon hver 6. måned. Purker vaksineres uken før avvenning. Tilberedning/Håndtering: Vaksinen ristes før administrering. Skal ikke blandes med andre legemidler. Administrering: 2 ml (1 dose) gis dypt i.m. i nakken bak øret.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap). Beskyttes mot frost. Beskyttes mot lys. Brukes umiddelbart etter åpning.

 

Pakninger, priser og refusjon

Parvoruvax vet., INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
gris 10 ml (hettegl.) 128041 C
50 ml (hettegl.) 405217 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Parvoruvax vet. INJEKSJONSVÆSKE

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.02.2019


Sist endret: 13.03.2019