Nobivac L4

MSD Animal Health


Vaksine mot leptospirose hos hund.

QI07A B01 (Leptospirosevaksine)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: 1 dose (1 ml) inneh.: Inaktivert Leptospira interrogans, serogruppe Canicola; serovar Portland-vere (stamme Ca-12-000) 3550-7100 U, Leptospira interrogans, serogruppe Icterohaemorragiae; serovar Copenhageni (stamme Ic-02-001) 290-1000 U, Leptospira interrogans, serogruppe Australis; serovar Bratislava (stamme As-05-073) 500-1700 U, Leptospira kirschneri, serogruppe Grippotyphosa; serovar Dadas (stamme Gr-01-005) 650-1300 U.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet hos hunder mot L. interrogans, serogruppe Canicola; serovar Canicola, L. interrogans, serogruppe Icterohaemorrhagiae; serovar Copenhageni, L. interrogans, serogruppe Australis; serovar Bratislava og L. kirschneri, serogruppe Grippotyphosa; serovar Bananal/Lianguang.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av hunder mot L. interrogans, serogruppe Canicola; serovar Canicola, for å redusere infeksjon og utskillelse i urin, L. interrogans, serogruppe Icterohaemorrhagiae; serovar Copenhageni, for å redusere infeksjon og utskillelse i urin, L. interrogans, serogruppe Australis; serovar Bratislava, for å redusere infeksjon og L. kirschneri, serogruppe Grippotyphosa; serovar Bananal/Lianguang, for å redusere infeksjon og utskillelse i urin. Begynnende immunitet: 3 uker. Immunitetsvarighet: 1 år.

Bivirkninger

Det kan oppstå mild og forbigående økt kroppstemperatur (≤1°C) etter noen dager. Noen valper kan bli mindre aktive og/eller få redusert appetitt. En liten og forbigående hevelse (≤4 cm), noen ganger hard og smertefull ved palpasjon, kan sees på injeksjonsstedet. Enhver slik hevelse vil enten forsvinne eller være tydelig redusert 14 dager etter vaksinering. Svært sjeldent er det sett symptomer på immunmediert hemolytisk anemi, trombocytopeni eller polyartritt. Svært sjeldent kan forbigående akutt hypersensitivitetsreaksjon oppstå, som kan utvikle seg til livstruende anafylaksi.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun friske dyr. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Unngå utilsiktet egeninjeksjon eller kontakt med øynene. Ved okulær irritasjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget/etiketten.

Interaksjoner 

Sikkerhets- og effektdata viser at vaksinen kan blandes og administreres med vaksiner i Nobivac-serien som er beregnet for s.c. administrering og inneholder følgende komponenter: Hundens valpesykevirus, hundens adenovirus type 2, hundens parvovirus (stamme 154) og/eller hundens parainfluensavirus. Les preparatomtalen til de relevante Nobivac-vaksinene før administrering av blandet preparat. Ved blanding med Nobivac-vaksiner er ikke sikkerhet og effekt for Nobivac L4 forskjellig fra det som er beskrevet for Nobivac L4 gitt alene. Ved blanding med Nobivac-vaksiner som inneholder hundens parainfluensavirus (ved årlig revaksinering), er det ikke vist interferens på den anamnestiske responsen indusert av parainfluensaviruskomponenten. Sikkerhets- og effektdata viser at vaksinen kan administreres samme dag, men ikke blandes med vaksiner av Nobivac-serien som inneholder Bordetella bronchiseptica- og/eller parainfluensaviruskomponenter for intranasal administrering. Sikkerhetsdata viser at vaksinen kan gis samme dag, men ikke blandes med den inaktiverte vaksinen i Nobivac-serien mot B. bronchiseptica. Når Nobivac L4 gis på samme tid som den inaktiverte vaksinen mot B. bronchiseptica er antistoffresponsdata og andre immunologiske data det samme som når vaksinen gis alene. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk med andre preparater enn de nevnt ovenfor. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før/etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige dyr.

Dosering 

2 injeksjoner à 1 dose (1 ml), gis med et intervall på 4 uker, fra 6 ukers alder. Grunnimmunisering: Den 1. vaksinen gis fra 6-9 ukers alder, og den 2. vaksinen fra 10-13 ukers alder. I tilfeller med høye nivåer maternelle antistoffer, er 1. vaksine anbefalt fra 9 ukers alder. Revaksinering: Hunder må revaksineres årlig med 1 dose (1 ml) vaksine. Samtidig bruk: 1 dose av en Nobivac-vaksine som inneholder hundens valpesykevirus-, hundens adenovirus type 2-, hundens parvovirus- og/eller hundens parainfluensaviruskomponenter kan rekonstitueres med 1 dose (1 ml) med Nobivac L4. Den blandede vaksinen gis s.c. Administrering: Til s.c. bruk. La vaksinen oppnå romtemperatur før bruk.

Overdosering/Forgiftning

Ved dobbel dose er det ikke sett andre reaksjoner enn de som er oppgitt under bivirkninger. Disse kan imidlertid være alvorligere og/eller vare lengre. På injeksjonsstedet kan det f.eks. sees lokal hevelse opptil 5 cm i diameter, som bruker >5 uker på å forsvinne fullstendig.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

 

Pakninger

Nobivac L4, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund 10 × 1 ml (hettegl.) 088562 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Nobivac L4 INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.10.2021


Sist endret: 30.11.2021