Ivermax

Chanelle


Bredspektret acaricidum og anthelmintikum.

QP54A A01 (Ivermektin)MIKSTUR, oppløsning 0,8 mg/ml til sau: 1 ml inneh.: Ivermektin 0,8 mg, butylhydroksyanisol, propylgallat, benzylalkohol (E 1519), propylenglykol, dinatriumedetat, polysorbat 80, dinatriumhydrogenfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, renset vann.


Egenskaper

Klassifisering: Makrosyklisk lakton tilhørende avermektingruppen. Effektivt mot gastrointestinale nematoder, lungeorm og nesebrems.
Virkningsmekanisme: Bindes selektivt til kloridionkanaler i nerve- og muskelceller hos virvelløse dyr. Øker permeabiliteten for kloridioner, hvilket gir hyperpolarisering med etterfølgende paralyse og død.
Absorpsjon: Cmax (6,3-17,9 ng/ml) etter 12 timer ved oral administrering av 0,2 mg/kg.
Proteinbinding: Høy bindingsgrad.
Fordeling: Svært god distribusjon pga. av lipofile egenskaper. Størst konsentrasjon i lever og fett.
Halveringstid: 42,4 timer.
Utskillelse: Hovedsakelig i feces, 90% i umetabolisert form, <2% via urinen. Utskilles også i melk.

Indikasjoner 

Behandling av gastrointestinale nematoder (Haemonchus contortus, Teladorsagia circumcincta, Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp. inkl. Nematodirus battus, Strongyloides papillosus og Chabertia ovina), lungeorm (Dictyocaulus filaria) og nesebrems (Oestrus ovis).

Kontraindikasjoner 

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Forbigående hoste umiddelbart etter behandling.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Unngå kontaminering av vann/vassdrag da ivermektin er farlig for fisk og annet akvatisk liv. Underdosering og hyppig, gjentatt bruk av midler fra samme anthelmintikagruppe kan gi økt risiko for resistensutvikling. Intoleranse mot avermektiner med fatalt utfall er rapportert hos hund, spesielt collie og beslektede raser, og skilpadder. Bruk hansker ved håndtering av preparatet, unngå søl på hud eller i øyne.

Drektighet/Laktasjon

Kan gis til drektige og lakterende søyer.

Dosering 

0,2 mg/kg (tilsv. 2,5 ml/10 kg). Bestem vekten så nøyaktig som mulig for korrekt dosering. Administrering: Gis oralt.

Overdosering/Forgiftning

Toksiske reaksjoner ved 20 × anbefalt dose via magesonde. Akutte symptomer (ataksi, inkoordinasjon og nedstemthet) ved 40 × anbefalt dose.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Skal ikke brukes siste 60 dager av drektigheten eller i laktasjonen hos søyer som produserer melk til konsum.
Slakt: 10 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares <30°C. Brukes innen 18 måneder etter åpning.

 

Pakninger og SPC

Ivermax, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
0,8 mg/ml sau 2,5 liter (kanne) 598575 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 01.02.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.04.2018