Chanelle

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Irland


Repr. Orion Pharma Animal Health

Besøksadresse: Sandakerveien 130, 0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4366 Nydalen

0402 Oslo

Telefon: 40 00 41 90

E-post: norwebah@orionpharma.com

www.orionvet.no

Preparater:

Canidryl vet.
Chanhold
Chanox vet.
Ivermax
Osteopen vet.