Galastop vet.

Ceva Salute Animale

Prolaktinhemmende middel.

ATCvet-nr.: QG02C B03

 DRÅPER 50 μg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Kabergolin 50 μg, miglyol til 1 ml.


Egenskaper

Klassifisering: Ergolinderivat.
Virkningsmekanisme: Prolaktinsekresjonen hemmes via stimulering av dopaminreseptorer i hypofyseforlappen. Maks. prolaktinsuppresjon nås 4-8 timer etter en enkeltdose. Effekten varer i flere dager og er doseavhengig. 2-3 dager etter påbegynt behandling begynner melkekjertlenes volum å avta, og melkeproduksjonen slutter helt etter 6-8 dager. Oppførselen til tisper med innbilt drektighet normaliseres vanligvis noe før laktasjonshemning.
Absorpsjon: Tmax etter ca. 1 time.

Indikasjoner 

Hund: Innbilt drektighet. Hund og katt: Undertrykking av melkeproduksjonen ved f.eks. dødfødsel, fjerning av avkom etter fødsel og tidlig avvenning.

Kontraindikasjoner 

Drektighet. Abort induseres etter 35. dag i drektigheten.

Bivirkninger

Sløvhet, anoreksi og oppkast kan forekomme. Oppkast vanligvis kun etter 1. dose, behandlingen bør ikke stoppes da etterfølgende doser ikke gir oppkast. Svært sjelden forekommer nevrologiske symptomer (døsighet, muskelsitringer, ustøhet, hyperaktivitet og kramper) og allergiske reaksjoner (ødem, urticaria, dermatitt og kløe).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Brukes med forsiktighet til dyr med hjertesvikt, nyre- eller leverinsuffisiens.

Drektighet/Laktasjon

Kontraindisert til drektige dyr.

Dosering 

5 μg kabergolin (tilsv. 0,1 ml = 3 dråper) pr. kg kroppsvekt 1 gang daglig i 4-6 dager avhengig av tilstandens alvorlighetsgrad. Ved tilbakefall kan behandlingen gjentas. Administrering: Gis direkte i munnen eller blandet i fôret. For dyr <5 kg anbefales å dosere i dråper. Etter bruk må pipetten tørkes av og oppbevares i beskyttelseshylsteret.

Overdosering/Forgiftning

Oppkast kan forekomme. Behandles med dopaminantagonist som f.eks. metoklopramid.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i ytteremballasjen.

Andre opplysninger 

Pakningen er vedlagt doseringspipette inndelt fra 0,1 til 1 ml.

Sist endret: 06.10.2015


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.05.2014


 

Pakninger og SPC


Galastop vet., DRÅPER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
50 μg/mlhund og katt7 ml (glassflaske)020768SPC_ICONC
15 ml (glassflaske)024539SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.