Synulox comp. vet.

Zoetis


Virkestoff: Amoksicillin, Klavulansyre, PrednisolonPakningsvedlegg