Synulox comp. vet.

Zoetis


Penicillin + betalaktamasehemmer + kortikosteroid.

QJ51R V01 (Amoksicillin, Klavulansyre, Prednisolon)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

INTRAMAMMARIER, suspensjon til storfe: 1 intramammarie inneh.: Amoksicillintrihydrat tilsv. amoksicillin 200 mg, kaliumklavulanat tilsv. klavulansyre 50 mg, prednisolon 10 mg, kalsium-/natriumaluminosilikat, emulgerende voks, hvit vaselin, flytende parafin.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Amoksicillin hemmer celleveggsyntesen. Klavulansyre beskytter amoksicillin mot nedbrytning av betalaktamase. Prednisolon har antiinflammatorisk effekt og nedsetter hevelse assosiert med mastitt. Hurtig innsettende baktericid effekt mot grampositive og gramnegative bakterier, inkl. penicillinresistente stafylokokker og penicillinaseproduserende gramnegative bakterier.
Absorpsjon: Amoksicillin og klavulansyre absorberes i liten grad fra juret. Prednisolon absorberes meget raskt og nesten fullstendig fra juret.
Utskillelse: Amoksicillin og klavulansyre hovedsakelig i melk.

Indikasjoner 

Klinisk mastitt assosiert med følgende patogener: Stafylokokker og Escherichiae coli, inkl. betalaktamaseproduserende stammer. Streptokker, inkl. S. agalactiae, S. dysgalactiae og S. uberis.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for betalaktamantibiotika.

Forsiktighetsregler 

Skal ikke brukes ved infeksjoner forårsaket av Pseudomonas spp. Bruk bør primært baseres på sensitivitetstester, se SPC for ytterligere informasjon. Særlige forholdsregler for den som gir preparatet til dyr: Penicilliner og cefalosporiner kan forårsake hypersensitivitet etter injeksjon, inhalering, svelging eller hudkontakt. Penicilliner kan gi kryss-sensitivitet for cefalosporiner og omvendt. Personer med kjent hypersensitivitet for penicillin bør unngå kontakt med preparatet. Ved symptomer som hudutslett etter kontakt med legemidlet, bør det søkes medisinsk hjelp. Pustebesvær, hevelse i ansikt, lepper eller øyne er mer alvorlige symptomer, og øyeblikkelig medisinsk behandling er nødvendig.

Dosering 

Affisert melkekjertel behandles 3 ganger med 12 timers intervaller. Lengre behandlingstid kan være nødvendig, spesielt ved Staphylococcus aureus-infeksjoner. Administrering: Injiseres i melkekjertelen umiddelbart etter utmelking. Spenespissen renses og desinfiseres først.

Tilbakeholdelsestider

Melk: 84 timer. For kuer som melkes 2 ganger daglig, kan melk leveres til konsum fra og med 7. melking etter siste behandling.
Slakt: 7 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares tørt <25°C.

 

Pakninger

Synulox comp. vet., INTRAMAMMARIER, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
storfe 12 × 3 g (intramammærsprøyte) 165035 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Synulox comp. vet. INTRAMAMMARIER, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.09.2014


Sist endret: 07.06.2017