Virkestoff: Aviær encefalomyelittvirusvaksinePakningsvedlegg