Bovilis Bovipast RSP vet.

MSD Animal HealthVirkestoff: Parainfluensavirusvaksine, RS-virusvaksine, PasteurellavaksinePakningsvedlegg