Bovilis Bovipast RSP vet.

MSD Animal Health


Virkestoff: Parainfluensavirusvaksine, RS-virusvaksine, PasteurellavaksinePakningsvedlegg