Circovac

Ceva-Phylaxia


Vaksine mot porcint circovirus type 2 for gris.

QI09A A07 (Circovirusvaksine)EMULSJON OG SUSPENSJON TIL INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til gris: 1 ml inneh.: Inaktivert svinecircovirus type 2 (PCV2) ≥1,8 log10 ELISA-enheter, tiomersal, lett parafinolje 247-250,5 mg.


Egenskaper

Rekonstituert vaksine inneholder et inaktivert svinecircovirus type 2 (PCV2) i en oljeholdig adjuvans. Stimulerer aktiv immunitet hos purker og ungpurker ved å gi passiv immunitet hos spedgris gjennom kolostruminntak samt aktiv immunisering av spedgris fra 3 ukers alder.

Indikasjoner 

Purker og ungpurker: Passiv immunisering av spedgris via kolostrum, etter aktiv immunisering av purker og ungpurker, for å redusere lesjoner i lymfoide vev forbundet med PCV2-infeksjon og som et hjelpemiddel for å redusere PCV2-relatert mortalitet. Varighet av immunitet: Inntil 5 uker etter overføring av passive antistoffer gjennom kolostruminntak. Spedgris: Aktiv immunisering av spedgris for å redusere fekal utskillelse av PCV2 og virusmengde i blod, og som et hjelpemiddel for å redusere kliniske tegn relatert til PCV2, samt for å redusere virusmengde og lesjoner i lymfoide vev forbundet med PCV2-infeksjon. Begynnende immunitet: 2 uker. Varighet av immunitet: Minst 14 uker etter vaksinering.

Bivirkninger

Lette, forbigående og lokale reaksjoner, hovedsakelig hevelse, rødhet og i noen tilfeller ødem, oppstår vanligvis etter administrering. Disse reaksjonene går spontant tilbake innen gjennomsnittlig maks. 4 dager. Innen 2 dager kan det oppstå en økning i rektaltemperatur (på ca. 1,4°C). I sjeldne tilfeller kan det oppstå en økning i rektaltemperatur på >2,5°C, som varer i <24 timer. I sjeldne tilfeller kan lett apati eller redusert appetitt sees. Dette går vanligvis over. Vaksinering kan i sjeldne tilfeller gi overfølsomhetsreaksjoner. Egnet symptomatisk behandling bør da gis. Unntaksvis kan abort forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun friske dyr. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Preparatet inneholder mineralolje. Utilsiktet injeksjon på menneske kan gi sterk smerte og hevelse, spesielt ved injisering i et ledd eller en finger. Tap av affisert finger kan forekomme dersom behandling ikke igangsettes omgående. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp selv om bare en liten mengde er injisert. Vis legen pakningsvedlegget. Dersom smerte vedvarer i >12 timer etter undersøkelse, må lege kontaktes på nytt.

Interaksjoner 

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved bruk sammen med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter et annet preparat.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet.

Dosering 

Rekonstitueres omgående etter uttak fra kjøleskap (eller annet kaldt lager). Flasken med antigensuspensjon ristes kraftig, og innholdet injiseres inn i flasken med emulsjon inneholdende adjuvans. Blandes forsiktig før bruk. Purker og ungpurker: 2 ml dose injiseres ved dyp i.m. injeksjon iht. følgende vaksineringsskjema: Grunnvaksinering: Ungpurker: 2 injeksjoner med 3-4 ukers mellomrom, minst 2 uker før bedekking. Det må gis 1 ytterligere injeksjon, minst 2 uker før grising. Purker: 2 injeksjoner med 3-4 ukers mellomrom, minst 2 uker før grising. Revaksinering: 1 injeksjon ved hver drektighet, minst 2-4 uker før grising. Spedgris fra 3 ukers alder: Gi en 0,5 ml dose ved dyp i.m. injeksjon.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Må ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Brukes innen 3 timer etter blanding.

Andre opplysninger 

50 ml gir 25 doser for purker og ungpurker, 100 doser for spedgris.

 

Pakninger og SPC

Circovac, EMULSJON OG SUSPENSJON TIL INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
gris 10 ml (1 hettegl. m/suspensjon + 1 hettegl. m/emulsjon) 094624 C
50 ml (1 hettegl. m/suspensjon + 1 hettegl. m/emulsjon) 094951 C
100 ml (1 hettegl. m/suspensjon + 1 hettegl. m/emulsjon) 565860 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 06.05.2021


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.02.2021