ATC-register


QS02C A
Kortikosteroider og antiinfektiver i kombinasjon
QS02C A01
Prednisolon og antiinfektiver
Canaural vet. Dechra Veterinary Products A/S øredråper (+ dietanolaminfusidat, framycetin, nystatin)
Saniotic vet. Richter Pharma AG øredråper/lin. (+ mikonazol, polymyksin B)
QS02C A03
Hydrokortison og antiinfektiver
Easotic Virbac øredråper (+ gentamicin, mikonazol)
QS02C A90
Betametason og antiinfektiver
Osurnia Dechra øregel (+ florfenikol, terbinafin)
QS02C A91
Mometason og antiinfektiver
Neptra Bayer Animal Health GmbH øredråper (+ florfenikol, terbinafin)
Posatex MSD Animal Health øredråper (+ orbifloksacin, posakonazol)